Stena hissar regnbågsflagg

Stena Line är sponsor till EuroPride 2018 i Göteborg och i samband med detta hissas regnbågsflaggan på fler än 20 fartyg och 10 terminaler runt om i Europa.

Relaterade artiklar

I hemmahamnen Göteborg syns bland annat regnbågens färger på den så kallade ”Stenabron” vid Masthuggsterminalen.

– Vi vill visa att alla är välkomna hos oss. Oavsett om de vill resa eller frakta med oss eller att jobba här, säger Carl Mårtensson, kommunikationschef på Stena Line.

I helgen gick omkring 30 medarbetare från Stena Line i Prideparaden i Chester, England, och under EuroPride-paraden i Göteborg kommer ett 100-tal medarbetare att representera företaget och dess värderingar, uppger Stena Line i ett pressmeddelande.

Mångfaldsfrågor ur flera perspektiv

Carl Mårtensson säger till Sjöfartstidningen att Stena Line under de senaste åren har arbetat med mångfaldsfrågor sett ur flera perspektiv på de skandinaviska linjerna.

– Det gäller bland annat jämlikhet mellan könen och HBTQ-frågor, att inkludera och välkomna varandra och att minimera diskrimenering och trakasserier. Detta arbete har gjorts i utbildnings- och workshopform ombord och vi mäter hur väl vi lyckats genom vår medarbetarundersökning. Initiativen kommer att spridas till hela företaget under det kommande året.

Total nolltolerans

Stena Line har under året uppdaterat och genomgående implementerat sina policies för ”Equal opportunities”  och ”Anti-harassment” bland chefer och medarbetare. Carl Mårtensson säger att det är total nolltolerans inom Stena Line för trakasserier av alla dess slag.

– Framåt, som en följd av engagemanget i EuroPride kommer vi att uppdatera vår serviceträning med ett mer utvecklat avsnitt om bemötande som baseras på det vi lärt oss genom vårt samarbete. Detta går väl i hand med att vi vill vara välkomnande gentemot alla, oavsett om de vill resa med oss, frakta med oss eller arbeta med oss. Vi kommer också att ha en utbildningsserie med representanter från Pride redan i höst i föreläsningsform.