Fotograf: Sten Bulk

Kategori: Tank | Folk/företag

Stena Bulk invigde Köpenhamnskontor

Stena Bulk invigde i går sitt nya Köpenhamnskontor och passade även på att genomföra världens första digitala dop.  

Det nya kontoret innebär att flera Stena-verksamheter kommer att samlas under samma tak i Tuborg Hamn i Hellerup, strax norr om Köpenhamn.  

–Totalt kommer 14 personer från Stena Bulk att jobba här och cirka 26 personer från nybildade Stena Rederi AS, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk till Sjöfartstidningen.  

Stena Weco

Representation på kontoret finns också från Stena Line, Stena Roro och Northern Marine Management. 

– En bakomliggande orsak till etableringen är att vi i april 2017 köpte ut resterande 50 procent av aktierna i Stena Weco från Weco Shipping. Därmed flyttar vi från vårt tidigare kontor i Rungsted hit till Hellerup. 

Erik Hånell beskriver området som ett sjöfartskluster där många kunder, samarbetspartner och konkurrenter finns. 

– Dansk sjöfart är som bekant lite större än den svenska, både på land- och sjösidan. Därför är det viktigt att befinna sig just här. 

Världens första

Under dagen demonstrerades också Stena Bulk Orbit – rederiets egenutvecklade digitala plattform.

– Även om det är i sin linda, så har vi kommit så långt att vi använder det i vår dagligen verksamhet. Ju mer vi utvecklar desto mer möjligheter ser vi. Vad det handlar är att välja rätt spår. I dag är första gången som vi använder det mer publikt och det genom ett digitalt dop av MR-fartyget Stena Immortal som nu befinner sig i Houston. 

Framkant

I Houston fanns en drönare på plats som filmade och zoomade in när den klassiska champagne-flaskan träffade fartyget. Allt bevittnat av de cirka 200 gästerna vid det nya kontoret.  

– Det här fartygsdopet med användning av ny tillgänglig teknik ligger i tiden. Vi siktar i allt högre grad på effektivitet, så även när vi således med ett digitalt dop symboliserar ett mått av hållbarhet, effektivitet och ny teknologi. Detta är den utveckling vi eftersträvar och vill vara i framkant på, säger Erik Hånell.