Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Tank | Skeppsbyggnad

Stena Bulk beställer nytt

Stena Bulk har beställt ytterligare tre MR-tankers från det kinesiska varvet CSSC Offshore & Marine Engineering (CSSC OME) i Guangzhou.

Det är tre stycken MR-tankers på 50.000 dwt vardera som Stena Bulk har beställt. Fartygen blir av IMOIIMAX-typ, samma typ av fartyg som Stena Bulk redan tidigare beställt och som nu börjat levereras.

”Förbättrad effektivitet”

– Vi är mycket nöjda med IMOIIMAX-fartygens prestation och utökar därför denna del av vår flotta ytterligare. Dessa fartyg har en förbättrad effektivitet såväl vad gäller bränsle som last och är därför även miljömässigt bättre än många andra i sin klass, något som förstås är en stor fördel. Kommersiellt kompletterar de dessutom vårt totala fartygsinnehav väl, säger Erik Hånell, VD Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

Första leveransen från CSSC OME (tidigare GSI) av de nya fartygen planeras till slutet av 2017. De följande två levereras med tre månaders mellanrum. Fartygen kommer ingå i Stena Wecos logistiska system, tillsammans med ytterligare drygt sextio fartyg.

Fyra redan levererade

De nya fartygen blir av samma typ av fartyg som Stena Bulk beställde redan 2012 och som börjat levereras under 2015. De levererade fartygen är Stena Impression, Stena Image, Stena Imperial och Stena Important. Följande sex fartyg levereras under 2016 och 2017.

Kommentarer

  • Anonymous

    Hmm, de kunde ju ha målat ankaret.

  • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

    Härlig satsning Stena Bulk! Viktigt att vi behåller även de rederier som operera världshaven!

Artikeln är stängd för fler kommentarer