GSI

  • 50. 000 dwt. Stena Imagination har levererats från varvet i Kina, den sjunde i en serie om tretton fartyg som opereras av Stena Weco.