Fotograf: Trelleborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad | Utbildning

Startar akademi för hamnanställda

Trelleborgs hamn har startat THAB Academy, en tvåårig utbildning, för att följa med i utvecklingen och ge fler medarbetare chansen att nå nya karriärvägar.

Trelleborgs hamn skriver i ett pressmeddelande att de vågar säga att de är den första hamnen i Sverige som satsar på en ”Academy” för sina anställda.

– Vårt arbete med att vara Europas bästa roro-hamn kräver ständig utveckling. Den nya hamnen kommer vara betydligt mer digitaliserad och kommer kräva ny teknik och för att hänga med i utvecklingen så gäller det att satsa på sin personal, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs hamn och initiativtagare till THAB Academy.

Stort intresse

Första kullen utgörs av tolv anställda.

– Intresset för att gå utbildningen har varit stort och det var fler sökanden än förväntat. Om två år ges förhoppningsvis en ny chans för fler att gå utbildningen. Deltagarna får göra en utvärdering efter varje block och hittills har det fallit väldigt väl ut, säger Marita Östberg, HR-chef i Trelleborgs hamn och rektor för THAB Academy.

Utbildningen består av 15 träffar och fokuserar på olika teman inom ämnena organisation, ledarskap, miljö, hållbarhet, logistik, infrastruktur, volym, teknik, digitalisering och IT. Kursledare för utbildningen är sex av hamnens egna chefer som behärskar ämnena, men även externa föredragshållare bjuds in. Det ingår också studiebesök i andra hamnar, både i Sverige och utomlands.

Hållbara arbetssätt

Målet med satsningen är att ge fler medarbetare kompetensutveckling, med förhoppning att flera av dem kommer att växa och vilja ta på sig mer ansvar. Utbildningssatsningen är också tänkt att utveckla fler karriärvägar för de anställda. I många år har den enda karriärvägen internt varit som teamledare, skyddsombud eller facklig representant. Genom THAB Academy hoppas hamnen att medarbetarnas utvecklade kompetens ska hjälpa hamnen att ta fram framtidens hållbara arbetssätt.

Teambuilding

Kursdeltagarna jobbar inte tillsammans i vanliga fall eftersom de jobbar på olika avdelningar och de flesta jobbar skift. En viktig del är också att lära känna varandra över team- och avdelningsgränserna och vid varje tillfälle har man därför lagt in teambuilding aktiviteter och övernattning på hotell.

Så här tycker några av deltagarna om satsningen med THAB Academy:
– Det är en fantastisk möjlighet! Det är nyskapande och generöst och framför allt en bra utbildning som kommer att utveckla mig som person. Det är farligt att stanna i utvecklingen, man behöver vidga vyerna och även lära sig vad som händer inom andra områden i företaget, säger Helena Sjöstrand, trafikledare.

– Jag tycker det är bra att företaget satsar på sina anställda och på dem som vill komma framåt och utvecklas yrkesmässigt. Kunskap är coolt! För egen del hoppas jag att så småningom få möjlighet att få en annan tjänst efter att ha gått den här utbildningen, säger Henrik Herrström, hamnarbetare sedan 2007.