Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Starkt Viking Line-delårsresultat

Viking Line redovisar ett märkbart starkare resultat i sin verksamhetsöversikt för årets första nio månader jämfört med föregående år.

Viking Lines omsättning uppgick till 380,8 miljoner euro under perioden 1 januari till 30 september 2019 (jämfört med 378,1 miljoner euro motsvarande period 2018). Rörelseresultatet uppgick till 17,5 miljoner euro (7,7 miljoner).

Minskade driftkostnader

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 344,7 miljoner euro (343,0 miljoner), medan fraktintäkterna var 34,3 miljoner (33,4 miljoner). Försäljningsbidraget var 279,6 miljoner euro (275,5 miljoner).

Driftskostnaderna minskade med 2,5 procent till 243,8 miljoner euro (250,0 miljoner). Bunkerkostnaderna minskade med 5,1 procent till 35,9 miljoner euro (37,8 miljoner). Den svaga svenska kronan inverkar emellertid negativt på koncernens resultat.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 4.897.632 (4.967.745). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 100.026 fraktenheter (95.081).

Justerad prognos

För perioden redovisar Viking Line ett resultat före skatter på 13,9 miljoner euro (5,6 miljoner) och efter skatter på 11,1 miljoner (4,8 miljoner).

Till följd av resultatutvecklingen justerade styrelsen redan i september resultatutsikterna uppåt för helåret 2019. Styrelsens bedömning är att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018. Denna prognos gäller även i den nu publicerade verksamhetsöversikten.

– Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med såväl ökad försäljning och förbättrat försäljningsbidrag per passagerare liksom även lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Den positiva utvecklingen avseende försäljning och försäljningsbidrag per passagerare höll i sig under tredje kvartalet, kommenterar vd Jan Hanses de tre första kvartalens resultat.

Fokus på hållbarhet

– Under året har vi haft fortsatt stort fokus på vårt hållbarhetsengagemang. Hållbarhetsarbetet tar sikte på såväl kunder, medarbetare som miljö. IMO:s målsättning är att minska CO2-utsläppen med minst 50 procent till år 2050 i jämförelse med 2008. Genom olika bränsleoptimeringsåtgärder samt nya tekniska innovationer har vi under de senaste tio åren lyckats uppnå en sammanlagd bränsleinbesparing på 20 procent, säger Jan Hanses.

Han tillägger att Viking Line som första rederi inom sitt trafikområde har vi publicerat sina CO2-siffror i koncernens hållbarhetsrapport.

– Vårt nya fartyg, som är under byggnad, kommer att ytterligare förbättra vår miljöprestanda och säkerställa vår position som föregångare inom hållbarhetsarbetet på vårt trafikområde.