Stena Primorsk.

Fotograf: Oddway

Kategori: Ekonomi

Starkt resultat för Concordia

Bokslutskommunikén som Concordia Maritime presenterade under torsdagen visar ett starkare årsresultat för bolaget.

En orsak till det starka resultatet är framgångsrika fartygsförsäljningar under året.

Klar förbättring

De totala intäkterna för bolaget uppgick till 686,1 MSEK för helåret och resultatet före skatt landade på 126,1 MSEK. Det är en klar resultatförbättring jämfört med föregående år (–658,2).

Fartygsförsäljningar under fjärde kvartalet bidrog till ett starkt resultat, och under kvartalet levererades de sålda fartygen Stena Primorsk och Stena Performance. Avyttringen av fartyg har också gett en kraftig reducering av bolagets bankskuld, skriver Concordia Maritime i ett pressmeddelande.

Omvälvande år

I en kommentar i bokslutskommunikén skriver bolagets vd Erik Lewenhaupt att året som helhet blev omvälvande för såväl tankmarknaden, som för Concordia Maritime.

– 2022 sammantaget blev ett år av stark återhämtning för tankmarknaden. Efter ett svagt första kvartal vände marknaden kraftigt uppåt under våren – och har sedan varit fortsatt stark hela året. Utvecklingen har drivits av flera samverkande faktorer. I grund och botten handlar det om en god efterfrågan på olja och en låg nettotillväxt i fartygsflottan, säger Erik Lewenhaupt.