Kategori: Ekonomi

Stark krona stärker Viking Lines resultat

Under sitt senaste räkenskapsår, som undantagsvis omfattade 14 månader och sträckte sig från 1 november 2009 till 31 december 2010, omsatte Viking Line Abp EUR 569,9 miljoner.

Under föregående räkenskapsår 1 november 2008 till 31 oktober 2009 var omsättningen EUR 470,7 miljoner. 

Koncernens resultat före skatter uppgick till EUR 14,4 miljoner, ungefär det samma som året innan. Viking Line Abp förlängde det gångna räkenskapsåret med två månader för att från och med i år ha ett räkenskapsår som motsvarar kalenderåret. Siffrorna i koncernens bokslut är därmed inte direkt jämförbara med föregående räkenskapsår.

Intäkterna från den förstärkta svenska kronan har inneburit en positiv nettoeffekt, även om kronkursen har medverkat till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen. Förhöjda bränslepriser och den förra vinterns isläge innebar att bränslekostnaderna ökade kraftigt.

Under kalenderåret 2010 har Viking Lines marknadsandel inom passagerartrafiken i trafikområdet reducerats med drygt en procent till 35 procent. Minskningen kan härledas främst till linjerna Åbo–Åland–Stockholm och Mariehamn–Kapellskär. Under det senaste räkenskapsåret hade Viking Line 7,3 miljoner passagerare.

Under det gångna räkenskapsåret beställde Viking Line en 210 meter lång bil- och passagerarfärja på 57 000 brutto för leverans i början av 2013 från STX Finland Oy. Kontraktspriset är EUR 240 miljoner. Fartyget byggs i Åbo och sätts i trafik på linjen Åbo–Åland–Stockholm.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.