Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Folk/företag

”Stabilt år” i Viking Lines passagerartrafik

Viking Lines vd Jan Hanses beskriver fjolåret som stabilt. För den största ökningen svarade kryssningarna med Viking Cinderella.

Under 2015 reste 6,57 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg, vilket var 0,6 procent färre än året innan. Antalet fraktenheter ökade fortsättningsvis och uppgick till drygt 133.000 enheter eller 3 procent fler än under 2014.

Cinderella ökar

Den största ökningen, drygt 60.000 passagerare, noterades i kryssningstrafiken med Viking Cinderella mellan Stockholm och Mariehamn. På linjen Stockholm–Åland–Åbo, där Viking Line är marknadsledare, ökade antalet passagerare marginellt. 

På linjerna Stockholm–Mariehamn–Helsingfors, Helsingfors–Tallinn samt Kapellskär–Mariehamn minskade antalet passagerare, till stor del beroende på färre turer jämfört med året innan. Helsingforslinjen påverkades även av färre passagerare från den ryska marknaden.

 – Totalt gjordes närmare 6,6 miljoner resor med våra fartyg under året, vilket är glädjande. Det visar att vi åtnjuter våra kunders förtroende, kommenterar Jan Hanses, vd för Viking Line, i ett pressmeddelande.

Större intresse i Asien

Trots att den ekonomiska tillväxten varit svag i de flesta närregionerna säger Jan Hanses att Viking Line har haft ett stabilt år vad gäller trafiken.

– Den finska ekonomin är inne i en period av negativ tillväxt då den svenska däremot är relativt stabil och beräknas framöver att höra till de starkast växande i Europa. Den ekonomiska situationen i Ryssland har haft negativa konsekvenser för resenäringen och andelen ryska passagerare har minskat. Samtidigt kan vi notera ett större intresse för våra tjänster i övriga Europa samt Asien. Marknaden är stabil, men utsatt för hård konkurrens och tendensen är att efterfrågan på kortare resor fortsättningsvis växer.