Sovcomflots flotta växer och föryngras

Sovcomflots flotta ökade med 11,5 procent till 4,4 miljoner dwt i fjol, samtidigt som tankerflottans genomsnittålder minskade från 5,1 år till 4,9 år. Rederiet har 19 fartyg om totalt 1,9 miljoner dwt i beställning och samtliga är beställda för ryska laster.Sovcomflots inkomster för flottan var USD 510,7 miljoner i fjol, vilket är 24 procent mer än året innan. Rederiet redovisar en vinst på USD 179,1 miljoner för 2006, 25 procent mer än 2005.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.