Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Smart Energy köper aframax

Bränslebolaget Smart Energy Group växlar upp och ger sig in i råoljebranschen genom förvärv av norska Shipinvest 5.

Smart Energy har tagit över över 56 procent av aktierna i Shipinvest 5 AS, som namnändras till Smart Energy Logistics AS. Resterande andel på 44 procent ägs av en grupp passiva norska, tyska och grekiska investerare som är specialiserade på tankfartygsinvesteringar.

Aframaxtanker

I samband med köpet har Smart Energy Logistics förvärvat aframaxtankern Pytheas på 114.809 dwt för 15 miljoner amerikanska dollar. Säljare var det grekiska tankerrederiet Tsakos Energy Navigation.

I Smart Energy Group ingår redan bunkerrederiet Pallas Group med fartygen Pallas och Pallas Glory. Råoljetankern ska dock ägas av Smart Energy Logistics.

Maltaflagg

I och med det formella övertagandet i Singapore om tre till fyra veckor, då inbokade laster är avslutade, får den nyförvärvade aframaxtankern namnet Pallas Orust.

Hon är byggd på Samsung Heavy Industries i Sydkorea och levererades till BP (British Petroleum) 2004. För BP seglade hon under namnet British Curlew.

För den tidigare ägaren Tsakos Energy Navigation har hon seglat under maltesisk flagg, vilket hon kommer att göra även i fortsättningen.

Högre rater

Orsaken till att Smart Energy Group ger sig in på råoljemarknaden är, enligt företagets vd Fredrik Johansson att de tror starkt på ett uppsving av raterna på den marknaden under de närmaste åren.

– Vi ser förvärvet som en möjlighet att öka avkastningen för aktieägarna, säger han till Sjöfartstidningen.

Smart Energys tillgång på raffinerade produkter påverkas alltså inte alls av det här?

– Nej, Smart Energy står på tre ben. Trading, lagring och import är det första. Tankställen på landsbygden runt om i Sverige, det andra och business to business-leveranser av bränslen direkt till exempelvis jordbruk och åkerier, är det tredje.

Tankerpool

Under de första månaderna kommer råoljetankern att sysselsättas av sin tidigare ägare, därefter ska hon ingå i en tankfartygspool under ledning av Jellicoe Tankers.

– För Jellicoe kommer hon främst att arbeta i länder som Kina, Korea, Singapore och andra i det området. Där hon redan är. Men hon kan arbeta world wide.

Jellicoe sköter befraktningen, men tekniskt management och crew management, vem tar hand om det?

– Till det har vi underleverantörer som bara sköter den typen av verksamheter.

Orust

Fredrik Johansson fortsätter berätta att tankern namnändras till Pallas Orust för att han själv, som största ägare och grundare av Smart Energy, är född på Orust.

Pallas Orust har en längd på 251,6 meter och bredden är 43 meter. Hennes dygnskostnad, inklusive all drift, finansiella kostnader och amortering, uppges vara cirka 12.500 dollar.