Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Skogskoncern hotar lämna Göteborg

Skogsindustrikoncernen Stora Enso skriver i ett brev till regeringen att man överväger att lämna Göteborgs hamn om en uppgörelse av hamnkonflikten inte nås inom närtid.  

Hamnkonflikten får allt större konsekvenser för landets näringsliv. Nu hotar Stora Enso att lämna hamnen i Göteborg som en följd av konflikten mellan Hamn4:an och APM Terminals Gothenburg. En konflikt som nu har pågått i över ett år.  

Avgörande roll

I brevet till infrastrukturminister Anna Johansson skriver Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef på Stora Enso: ”Med produktionsenheter huvudsakligen inne i landet spelar transporter till Göteborg och verksamheten i hamnen en avgörande roll för att vi kostnadseffektivt ska kunna få ut våra skogsprodukter till marknader globalt”.

Olika lösningar

Hamnen i Göteborg utgör navet i Stora Ensos leveranser från Sverige. En normal vecka skeppar bolaget ut motsvarande 800 containrar via containerterminalen. Men den långvariga fackliga konflikten har inneburit att Stora Enso har fått styra om godsflödet. 

– Gällande alternativa transporter så är det en kombination av olika hamnar och andra typer av transportmedel. Transportsätt och plats varierar beroende på hur vi effektivast kan transferera godset till kunden, säger Carl Norell, pressansvarig på Stora Enso till Sjöfartstidningen.

Långtgående konsekvenser

Detta har lett till förseningar, ökade kostnader och en större miljöbelastning. Men den största skadan gäller förtroendet för ”Nordens viktigaste transporthamn, och ytterst för svensk export” står skrivet i brevet som också varnar för konsekvenserna om konflikten drar ut på tiden: ”Om en uppgörelse inte nås inom närtid riskerar Nordens transportnav att förlora fartygstrafik från några av världens största rederier för transporter till bland annat Asien. En sådan situation kan få mycket långtgående konsekvenser för svensk industri”.