Fotograf: Stockholms hamnar

Kategori: Ekonomi | Container | Hamn/Logistik

Skeppsmäklarna: Riskklassa alla fartygsbesök

Coronavirusets spridning får alltmer betydande konsekvenser, inte minst för sjöfartens olika segment. I dagens utgåva av Skeppsmäklarnytt beskrivs situationen för skeppsmäklarna. Med tillstånd från Skeppsmäklareföreningen återpublicerar Sjöfartstidningen artikeln här:

Coronavirusets härjningar kryper allt närmare oss. Och kanske är det bäst även för våra medlemsföretag att börja se över sina rutiner vid framförallt fartygsbesök.

Ett fartyg som avgått från kinesisk hamn tar naturligtvis så lång tid på sig att ingen besättningsman kan ha smittats utan att först ha visat symptom långt innan fartyget nått Sverige. Om hen varit ombord under hela sjöresan…

Men hotet kryper närmare om fartyget kommer från Venedig eller annan italiensk hamn, eller … Var viruset tar vägen framöver är det faktiskt ingen som vet idag.

Sveriges Skeppsmäklareförening rekommenderar därför alla fartygsagenter att riskklassa sitt fartygsbesök och även tänka igenom vilka riskfaktorer som finns när man hämtar upp sjömän vid flygplatsen för att ta dem till fartyget.

Rosenhill tar ej emot nyanlända sjömän

Göteborgsbaserade Rosenhill har beslutat att säga nej till alla sjömän som flugit in till Göteborg direkt från hemländerna. Däremot tar man fortfarande emot sjömän som vill komma dit under ett vanligt hamnanlöp i Göteborg.

Göteborgs Hamn AB var tidigt ute och krävde redan från den 3 februari att få in hälsodeklaration (Maritime Declaration of Health) från samtliga fartyg som anlöper Göteborgs Hamn. Om fartyget uppger att de har en sjuk ombord som befunnits sig i ett WHO-klassat riskområde kommer hamnens karantänsplan att triggas igång och smittskyddsläkare kontaktas som gör en medicinsk bedömning.

Enligt smittskyddsläkaren kan dock lots och agenter gå ombord utan risk för egen hälsa om hen inte träffar den sjuke.

För mer information kring smittskydd, läs: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Containersidan hårt drabbad

På linjesidan har naturligtvis många drabbats, även om det kanske inte ännu syns i hamnarna. Fartygen tar trots allt fem, sex veckor på sig hit från Asien.

– Än har vi inte märkt så mycket, säger till exempel Fredrik Håkansson Säll, vd på Hyundai Merchant Marine Scandinavia AB som är ett helägt dotterbolag till sydkoreanska Hyundai. Men vi vet att konsekvenserna kommer.

Från nästa vecka minskar importen kraftigt från Asien, vilket beror på det kinesiska nyåret och dess förlängning och det kommer att förbli svagt flera veckor framåt.

– Detta innebär att vi kommer att få brist på containers vilket får konsekvenser för våra exportbokningar.

– Vi ser tecken på återhämtning på avgångarna från Kina den här veckan men då flera avgångar är inställda är kapaciteten begränsad, menar Fredrik Håkansson Säll.

– Till dagens datum ser vi ingen större påverkan för vår trafik, men det kan snabbt ändras vid en potentiell spridning till Benelux/UK/Skandinavien vilket med stor sannolikhet skulle få snabba konsekvenser för godsflödet även i vår korridor, säger Emil Holmgren, country Manager på CLdN ro-ro Sweden AB.

Cosco Shipping Lines följer utvecklingen noga

Cosco Shipping Lines (Sweden) AB, som är ett helägt dotterbolag till kinesiska rederiet Cosco har självklart följt utvecklingen i Kina noga.

– Just nu har vi ett fartyg i Holmsund som lossar vindkraftverk. Fartyget lastade i Kina i början av januari och seglade dit direkt, så det var inga problem för oss att lossa. Kaptenen behövde bara fylla i hälsodeklarationen innan anlöpet och deklarera att ingen ombord var smittad, berättar Erik Eriksen, Sverigechef för Cosco Shipping Lines.

– Vi kommer att få ytterligare två fartyg som anländer i början av nästa vecka. Det ena lastade kranar som ska till nya hamnen i Norvik och den andra har lastat den så kallade Guldbron som ska till Slussenbygget i Stockholm. Bägge fartygen lastades redan innan utbrottet skedde och de har gått i sakta mak direkt från Kina, så det finns ingen risk med dessa fartyg. Besättningen har varit till sjöss i över åtta veckor innan de kommer hit, säger Erik Eriksen.

För rederiets containersida ser det värre ut, rent kommersiellt.

– Vi har en mycket stor utmaning framför oss, säger Erik Eriksen. Cosco har deklarerat att man inte lastar några exportvolymer alls från och med nästa vecka och fram till vecka 18, och ingen vet om det stoppar där.

Problemet förvärras genom bristen på containers.

– Om exporten stoppas i Kina får vi inte heller hit några containers, och då har vi ingenting att fylla det svenska exportgodset med. Hittills har vi lyckats hitta tomcontainers på kontinenten som vi feedrat upp, men nu är det tomt i alla hamnar.

Därmed pressas även andra marknader än den asiatiska. Finns det inga containers, så funkar helt enkelt inte linjesjöfarten.

– Det kommer att bli riktigt besvärligt minst åtta veckor framöver för både oss och våra kunder, förklarar Erik Eriksen och tillägger:

– Jag hörde just att bara 30 procent av arbetskraften i Shanghai har återvänt till jobbet. Det kommer alltså att ta lång tid för Kina att komma tillbaka till ”business as usual”.

Spedition och logistiken påverkas också

– På klareringssidan har vi inte märkt så mycket mer än att vi får ta in en hälsodeklaration från alla fartygen 24 timmar innan de anländer hamnen, säger Göran Lissel på Gävle Skeppsklarering.

– Däremot har vår speditionssida sett förseningar på containersiden då feedrar ställs in eller ändrar rotationer på grund av minskade inportflöden från Kina, säger han.

PÅ GAC nämner man också logistiksidan som den del som drabbats hårdast genom högre kostnader för skeppningar.

EU har gett ut råd till sjöfartsnäringen

EU har efter utbrottet av coronaviruset kommit med råd specifikt riktade till sjöfartsnäringen. Publikationen innehåller råd som gäller både kryssningsfartyg och lastfartyg, bland annat hur risken minskas för att smittan ska komma ombord, förberedelse av medicinsk utrustning, hur man hanterar misstänkta fall och utbildning för att öka kunskapen hos besättning och passagerare. Dokumentet finns här: http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/R%C3%A5d-fr%C3%A5n-EU-efter-utbrottet-av-coronaviruset
Råden har publicerats av EU:s Healthy Gateways och förmedlats till oss via Ecasba, vår europeiska skeppsmäklarorganisation.

Vi har även fått tillgång till information från Transportföretagen av mer arbetsrättslig karaktär:

https://www.transportforetagen.se/sv/allman-info/coronavirus/
Avslutningsvis kan noteras att oavsett om företaget drabbats direkt eller ej verkar de flesta medlemsföretagen ha ställt in de flesta av sina tjänsteresor till främst Asien. Och alla vet, att ingen vet något annat än att läget numera förändras dag för dag.

Så låt oss bara hoppas att vi aldrig behöver se Avenyn i Göteborg tom på folk, även om vi just nu har fyra smittade göteborgare, av sju totalt i landet.

Text: Berit Blomqvist, vd Skeppsmäklareföreningen