Fotograf: Ystad Hamn Logistik AB

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Skånehamnar ska samarbeta

Ystad Hamn Logistik AB och Åhus Hamn & Stuveri AB har inlett ett strategiskt samarbete och ska dessutom börja samarbeta operativt.

Det strategiska samarbetet ska ske under ett gemensamt varumärke som presenteras senare i höst, samtidigt som de bägge hamnbolagen poängterar att de kommer att fortsätta som två separata bolag med åtskilda affärs- och avtalsverksamheter – vilket också innebär att all personal kommer att behålla sina anställningar hos respektive arbetsgivare. 

”Många likheter”

– Det ställs många, ofta kostsamma, krav på svenska hamnbolag och därför tror vi att det kommer att gynna både kunder och ägare att fler hamnbolag samarbetar. Våra bolag har många likheter och kompletterar varandra på ett sätt, som gör att vi kommer att kunna leverera en bättre kundnytta och bidra till en effektiv och miljövänlig transport- och logistikhantering i Skåne och södra Sverige, säger bolagens respektive verkställande direktörer Björn Boström i Ystad och Fredrik Åsare i Åhus i ett gemensamt pressmeddelande.

Utveckla infrastrukturen

De båda hamnarna kommer bland annat att samarbeta när det gäller logistikutvecklingen i sydöstra Skåne och med att utveckla sådan infrastruktur som kan gynna regionen och bolagens kunder. Man kommer också att arbeta strategiskt med att skapa ökad konkurrenskraft för företag i Skåne och med att öka handelsutbytet med länderna på södra och östra sidan av Östersjön. 

Man kommer dessutom att börja samarbeta kring olika konkreta operativa frågor, som till exempel kompetensutveckling, IT-system, upphandlingar, miljöfrågor och krishantering.

Kommentarer

  • Åke Larsson

    Passagerartrafik är viktigt för Ystad då man avser fasa ut godstrafiken.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.