Skandinaviskt samarbete skall utveckla sjöfarten i Västerhavet

Ett treårigt samarbetsprojekt mellan 16 partners i Sverige, Norge och Danmark har fått 13,8 miljoner kronor i EU-medel för att bland annat utveckla marin miljöteknologi, Green Shipping, inom ramen för ”Maritimt kompetens- och innovationssamarbete i Kattegatt/Skagerack”, MARKIS. Totalt är budgeten på närmare 30 miljoner kronor, varav Västra Götalandregionen som är svensk lead partner står för nästan tre miljoner kronor.Avsikten med projektet är att lägga grunden för ett nytt och bärkraftigt maritimt tillväxtområde med gröna förtecken där teknikutveckling för framtidens skärpta miljökrav också skall ge nya arbetsplatser.Övriga svenska partners är Svenskt Marintekniskt Forum, Chalmers, Lighthouse samt Uddevalla Kommun/Högskolecentrum Bohuslän. Den norska projektgruppen leds av Høgskolen i Vestfold och den danska av Region Nordjylland.