Mecklenburg-Vorpommern lastar järnvägsvagnar i Trelleborg

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Beredskap | Myndigheter

Ska utreda åtgärder för att säkra tågfärjorna

Tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland är enligt infrastrukturministern viktiga ur ett bredskapsperspektiv och som redundans vid störningar på Öresundsförbindelsen. Därför har regeringen nu gett Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra trafiken.

Att se järnvägsvagnar rulla ombord på färjorna i Trelleborg blir en allt mer ovanlig syn. I slutet av 1980-talet låg antalet vagnar som skeppats genom Trelleborgs hamn på 200.000 per år. Under de senaste åren har den siffran rasat ner till 20.000, inte minst eftersom det blivit mer lönsamt med järnvägstransporter över Öresundsförbindelsen som stod klar år 2000.

Trafik med frågetecken

Sedan Stena Line la ner sin trafik mellan Trelleborg och Sassnitz år 2020 är det bara rederiets linje till Rostock med de två svenskflaggade färjorna Skåne och Mecklenburg-Vorpommern som regelbundet tar järnvägsvagnar. I ett reportage om tågfärjorna i nummer 4/21 av Sjöfartstidningen berättade Jacob Koch-Nielsen, fraktchef på Stena Line att snittet på 20.000 vagnar enbart motsvarar en femtedel av den årliga kapacitet som finns på de två färjorna, vilket gör att framtiden för trafiken är ett frågetecken. 

– För oss innebär det att kalkylen inte längre hänger ihop när den infrastruktur som finns inte används tillräckligt mycket. Det är en mycket kostsam infrastruktur att hålla igång, det är rejäla färjor som kostar mer än andra att både bygga och underhålla. Dessutom är det färjor som bara passar på en linje och inte har samma flexibilitet som många av våra andra färjor, sa han.

Tågfärjan Skåne på väg in till hamnen i Rostock. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Utretts tidigare

I ett regeringsuppdrag som Trafikverket presenterade i januari 2021 konstaterade myndigheten att tågfärjorna i Trelleborg är ett viktigt alternativ för godstransporter till och från kontinenten vid störningar på Öresundsbron, men också att det kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om kapaciteten ska kunna behållas i framtiden.

Ett annat hårt slag för trafiken kom i september 2021 när Green Cargo beslutade att inte längre använda sig av tågfärjorna, utan istället Öresundsförbindelsen.

Nytt hopp tänt

Men den 29 juni i år tändes åter hoppet för tågfärjorna genom att regeringen beslöt att ge Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkerställa upprätthållandet av tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland.

– Tågtrafiken på sträckan har minskat kraftigt under flera årtionden och det är en oroande utveckling. Tågfärjeförbindelsen är viktig, inte minst för att kunna upprätthålla en fungerande trafik om tågtrafiken över Öresundsbron eller genom Danmark skulle drabbas av störningar eller helt upphöra under en längre tid, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen är sträckan även viktig för att kunna upprätthålla den svenska försörjningsberedskapen under kriser och vid höjd beredskap.

I Trafikverkets uppdrag ingår också att föreslå åtgärder både för färjeoperatören och hamnen i Trelleborg. Trafikverket ska även analysera vilka övriga långsiktiga alternativ, med eller utan tågfärjor, som kan skapas för godstransporter på järnväg.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 februari 2024.