Fotograf: Rikard Lavitskij

Kategori: Utbildning

Sjölog – en jakt på jobb för studenterna

Temat på Chalmers arbetsmarknadsdagar Sjölog var till stora delar den politiska frågan, hur ska svensk sjöfart ska se ut i framtiden? En fråga som aktualiseras av att allt fler fartyg flaggas ut. Tyvärr valde samtliga inbjudna partier utom Folkpartiet att utebli. 

För första gången fick sistaårselever möjligheten att presentera sina examensjobb för en större publik under mässdagen. En av dem var Eric Ericson som läser sista året på Sjökapten. Eric och Joanna Paraïso har skrivit ett arbete om den psykosociala miljön ombord på fartygen.

– Om du har ett arbete som du trivs med och i en miljö du gillar, kommer du då att reagera bättre eller sämre i en uppkommen krissituation?, frågar Eric och fortsätter:

– Resultatet av vårt examensarbete visade att visst är det så, en person som är säker i sin yrkesroll kan hantera uppkomna kriser och problem på arbetsplatsen på ett betydligt bättre och säkrare sätt.

Idén med elevpresentationer under mässdagarna var möjligheten att nå ut till en större publik.

– Jag är ganska missnöjd för jag hade stora förhoppningar att kunna träffa mycket folk från olika företag här och att kunna nå ut till olika näringar med mina tankar och idéer, men det var inte så enkelt när ingen var här. Min uppfattning är att av de trettio stolarna här i salen så satt det studenter från matrosskolorna på tjugo och jag såg ingen från Chalmers eller några företagsrepresentanter på plats här.

Sistaårseleven Ida Kaersgaard läser Sjökapten och var en av besökarna på Sjölog.

– När jag blev intresserad av att utbilda mig till sjökapten för drygt fyra år sedan såg arbetsmarknaden annorlunda ut. Då skrek fortfarande sjöfarten efter manskap förklarar Ida.

– Nu ser det ut på ett annat sätt och därför är det bra med Sjölog. Jag tycker att alla har varit trevliga och det har varit givande dagar även om jag kanske skulle varit lite bättre på att själv ta kontakt med företagen, erkänner Ida och skrattar.

Sjölog avslutades med en bankett under vilken det delades ut priser av bland annat Chalmers Sjösektions kår ”Styret”. Pristagare var DFDS som fick mottaga pris för bästa landpraktik och Stena Marine för bästa management och sjöpraktik.

Elisabeth Schröder

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.