Joel Smith, Sjöfartsverket.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Myndigheter

Sjöfartsverket vill sänka farledsavgifterna

Nu presenterar Sjöfartsverket sitt svar på hur regeringens tillskott om 300 miljoner kronor för 2023 och 2024 ska användas. Farledsavgifterna föreslås sänkas med 23 procent och miljöincitamentet för rederierna ska stärkas under de kommande två åren. – Detta är en bra början, säger Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

Regeringen har aviserat ett tillskott på 300 miljoner kronor under åren 2023 och 2024 och har gett Sjöfartsverket ett uppdrag att se över på vilket sätt pengarna bäst kan användas.

I ett pressmeddelande säger Sjöfartsverkets ställföreträdande generaldirektör Joel Smith att myndigheten föreslår en generell sänkning av avgifterna för samtliga fartyg från och med 1 januari 2023. 

Återkommande önskemål

– Vi föreslår också att de mest miljövänliga fartygen får ytterligare rabatt genom att det så kallade miljöincitamentet förstärks med 30 procent.

Sjöfartsbranschen har återkommande önskat lägre avgifter för att göra sjöfarten mer attraktiv och gynna fler energieffektiva sjötransporter.

– Regeringens tillskott är mycket välkommet och vi är övertygade om att transportbranschen tar till sig detta på bra sätt. På sjön finns det gott om plats för fler transporter, säger Joel Smith.

Vill permanenta anslag

I en intervju med Sjöfartstidningen i mars berättade Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén också att man bland annat vill att regeringen permanentar vissa av de tillfälliga anslagstillskotten.

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson säger i en kommentar att organisationen är mycket positiv till Sjöfartsverkets förslag.

– Vi har länge påpekat att det är av största vikt att avgifterna minskar och inte höjs så som de gjorts de senaste åren. Om man vill se en fortsatt utveckling av sjöfarten med stärkt konkurrenskraft är det centralt att detta inte blir en punktinsats, utan att Sjöfartsverket tillförs medel även långsiktigt. Systemet måste vara både stabilt och förutsägbart och detta är en bra början, säger Anders Hermansson.

”Rätt riktning”

Angående förslaget att miljöincitamentet förstärks med 30 procent säger Christina Palmén, sekreterare i Svensk Sjöfarts farledsavgiftsgrupp, att det är något som organisationen anser ger en möjlighet att påverka omställningen i rätt riktning.

– För den svenska sjöfarten är miljö och klimat i fokus och det är mycket välkommet att miljöincitamenten stärks så att de rederier som går före i utvecklingen också gynnas i befintliga system. Vi har exempelvis föreslagit att även beredskapsavgiften inkluderas i miljöincitamenten och detta förslag ser därför lovande ut, säger Christina Palmén.