Kategori: Arbetsmarknad

Sjöfartsverket: Stort behov av lotsar

Stora delar av branschen säger sig ha problem med kompetensförsörjningen i framtiden. Även Sjöfartsverket märker av problemen och har i dag behov av över hundra nya anställda.

Sjöfartsverket har dryg 1.200 anställda runtom i Sverige. Merparten av medarbetarna ser till att sjöfartens godstransporter och passagerartrafik kan komma till och från Sverige på ett tryggt och säkert sätt, till exempel som lotsar.

Stora pensionsavgångar

Nu rapporterar Sjöfartsverket att de är i stort behov av mer personal. Verket behöver rekrytera cirka 110 personer de kommande åren, många av de som lotsar. Anledningen till det stora rekryteringsbehovet är att många lotsar kommer gå i pension de kommande fem åren. Dessutom ser verket en utmaning i att få in fler kvinnor som lotsar. I dag är cirka 20 procent av de svenska lotsarna kvinnor.

Det finns drygt 210 lotsar anställda i Sverige i dag. Innan 2024 behöver Sjöfartsverket anställa cirka 50 nya lotsar.

Arbete på hemmaplan lockade

Henrik Göthberg arbetar som lots vid Lysekils lotsstation, som bland annat assisterar tankfartyg till och från raffinaderiet i Brofjorden. Han uppmanar andra sjömän att också börja som lotsar.

Det som lockade mig att ta klivet över till lotsyrket var möjligheten att få vägleda fartygsbefälet under den absolut mest intressanta delen av sjötransporten – själva anlöpet till hamnen. Detta i kombination med att vara småbarnsförälder och ha möjlighet att arbeta på hemmaplan gör att arbetet som lots passar mig perfekt, säger Henrik Göthberg.

Hans råd till kollegor, som idag arbetar på sjön är att skaffa sig den sjötid som behövs för att till exempel lots eller båtman innan man bestämmer sig för att gå i land.

Branschen agerar

Med anledning av branschens stora rekryteringsbehov pågår just nu Sjöfartskonvojen och i början av september, dagen innan Donsö Shipping Meet startar har rederierna på Donsö valt att bjuda ut 3.000 elever från högstadiet och gymnasiet till Donsö för att få lära sig om sjöfart. Målet är att på sikt kunna öka ansökningarna till sjöfartsutbildningarna på landets universitet och högskolor och på så sätt säkra rekryteringsbehovet.