Fotograf: Daniel Holmgren/Sjöfartsverket

Kategori: Isbrytning

Sjöfartsverket tar hem driften av isbrytningen

Sjöfartsverket kommer inte längre att upphandla driften av isbrytningen. Skälet är ändrade förutsättningar, uppger myndigheten.

Sedan år 2000 har driften av Sjöfartsverkets fem isbrytare köpts in av det privata bolaget Viking Supply Ships. Nu meddelar Sjöfartsverket i ett pressmeddelande att man efter att avtalet löper ut den 30 april 2023 istället kommer att hantera driften av isbrytarna inom myndigheten.

Antalet ombordanställda på Sjöfartsverkets isbrytare uppgår till ungefär 180 personer och avtalet för bemanningen uppgår till cirka 350 miljoner kronor per år, uppger verket.

”Har gjort ett utmärkt jobb”

– Vår nuvarande leverantör har gjort ett utmärkt jobb och vi har varit väldigt nöjda. Samtidigt är det nya förutsättningar i dag och vi behöver se till helheten, både vad som är bäst för medarbetarna och för Sjöfartsverket, säger Fredrik Backman, rederidirektör, i pressmeddelandet.

Under den senaste avtalsperioden har isbrytningen klassats som en samhällskritisk resurs. Även kringliggande faktorer som IT, miljö, HR och säkerhetsfrågor har förändrats, skriver myndigheten. Dessutom kommer medarbetarna på Sjöfartsverkets isbrytare sannolikt att få ett något förändrat uppdrag i framtiden, exempelvis genom ett ökat samarbete med Försvarsmakten. Med bakgrund av detta har därför Sjöfartsverket beslutat att inte längre upphandla isbrytardriften.

Långsiktigt en besparing

– Vår sammanlagda bedömning gör att vi väljer att införliva verksamheten inom vår egen organisation. Avsikten är att erbjuda medarbetare på isbrytarna att fortsätta utvecklas inom vår organisation, fortsätter Fredrik Backman.

Enligt Sjöfartsverket innebär beslutet långsiktigt en besparing, även om det initialt innebär förhöjda kostnader. Exakt datum för övergången är ännu inte klart, men övergången kan tidigast ske 1 maj 2023.