På grund av coronapandemin skjuter Sjöfartsverket upp planerade avgiftshöjningar.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Ekonomi

Sjöfartsverket senarelägger avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat att skjuta på de avgiftshöjningar som planerats ske i början av 2021. Orsaken är den kris som sjöfartsbranschen genomgår till följd av coronapandemin.

För 2021 planerades höjningar av de avgifter som fartyg i inrikes och utrikes trafik betalar till Sjöfartsverket. Men på grund av den pågående coronapandemin som påverkat sjöfartsnäringen hårt ekonomiskt, har Sjöfartsverket beslutat att skjuta på avgiftshöjningen i fyra månader.

Ställningstagande i början av hösten

– Vi kommer att göra ett nytt ställningstagande i början av hösten då vi har mer information om hur omvärldsläget utvecklas. Men minst fyra månader är inriktningen att skjuta på avgiftshöjningen, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i en kommentar på myndighetens hemsida.

– Under den här tuffa tiden vill göra det vi kan för att hjälpa den samhällsviktiga sjöfarten. Utan att riskera vår egen ekonomi, tillägger hon.

Remiss ska gå ut

Innan en höjning av avgifter kan ske ska först en remiss gå ut till berörda intressenter. Det görs cirka ett halvår innan den planerade höjningen. Remissen skulle ha kommit nu i juni, men blir nu alltså förskjuten i minst fyra månader.