Sjöfartsverket ansvarar för utveckling av de statliga farlederna.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Myndigheter | Säkerhet

Sjöfartsverket har tagit fram en plan för farlederna

Sjöfartsverket har tagit fram en strategi för hur de svenska farlederna ska utvecklas till år 2030.

Sjöfartsverket ansvarar för underhåll, utveckling och investering i de statliga farlederna. Nu har myndigheten tagit fram en strategi för att utveckla farlederna fram till år 2030.

– Syftet med den farledsstrategi Sjöfartsverket har tagit fram är dels att peka ut riktningen för framtidens arbete med farleder, dels att vara ett beslutsstöd för att alla inom Sjöfartsverket ska ha ett enhetligt arbetssätt gällande farleder, projekt, utveckling och förvaltning, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

”Inga olyckor på grund av brister”

Strategin ska ge en systematik och enhetlighet i hur förvaltningsarbetet sker mellan avdelningar och affärsområden och i tillämpliga delar externa parter. I arbetet med strategin tas även hänsyn till att Transportstyrelsen har rätt att utfärda föreskrifter gällande farleder, skriver Sjöfartsverket på sin hemsida.

Farledsstrategin tar sikte på följande av Sjöfartsverkets strategiska mål:

  • Inga olyckor på grund av brister inom Sjöfartsverkets verksamhet.
  • Identifiera och kvalitetssäkra sannolika korridorer för närsjöfart.
  • Medelstilldelning i nationell plan för sjöfartsobjekt speglar Sjöfartsverkets mål.
  • Maritim infrastruktur som främjar närsjöfart på plats och är ändamålsenlig.
  • Minskade processkostnader.
  • Kundprocesser anpassade till servicenivåer och differentierade tjänster.
  • 30 procent av anlöpande fartyg är kompatibla med Sea Traffic.
  • Management som kopplar ihop fartyg, hamnar och andra intressenter för att möjliggöra bland annat datadelning (år 2024).
  • Digitala anlöps- och hamntjänster utnyttjas till 50 procent (år 2025).

Ska bidra till de transportpolitiska målen

Det övergripande målet för strategin är att Sjöfartsverket, enligt myndigheten, ska kunna leverera farleder som på bästa sätt bidrar till de transportpolitiska målen som helhet inom ramen för Sjöfartsverkets instruktion och ekonomiska resultatkrav. Strategin ska även bidra till Agenda 2030 som innehåller internationellt överenskomna ekonomiska, sociala och miljömässiga globala mål.