Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Politik | Myndigheter

Sjöfartsverket får mer pengar i regeringens budget

Regeringen föreslår att Sjöfartsverket får ökade anslag de närmaste åren. 
– Det kommer stärka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet samt skynda på omställningen av hela transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

När regeringens budgetproposition för transportsektorn presenterades i dag, måndag, framkom att Sjöfartsverket föreslås få ökade anslag i flera delar. Dels vill regeringen öka anslaget med 45 miljoner kronor per år 2022 till 2024 och därefter 6 miljoner kronor per år varaktigt, för att på så sätt påbörja omställningen av Sjöfartsverkets egen fartygsflotta till att bli fossilfri.

”Kommer att stärka konkurrenskraften”

− Sjöfarten spelar en viktig roll i klimatomställningen och för jobben i Sverige. Nu går regeringen fram med omfattande satsningar på sjöfarten. Det kommer stärka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet samt skynda på omställningen av hela transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Regeringen föreslår även ett ytterligare tillskott med sammanlagt 220 miljoner kronor nästa år, och sedan 300 miljoner kronor per år 2023 och 2024 genom en klimatkompensation. 

Breddad ekobonus

Man vill också satsa på en breddad ekobonus för bland annat sjötransporter, järnvägstransporter och godstransporter. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor årligen mellan 2022 och 2024. 

– Det är mycket glädjande att regeringen vill göra sjöfarten mer attraktiv som en del i klimatomställningen. På sjön finns plats och vi är redo att ta hand om mer trafik, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.