Fotograf: Sjöfartstidningens arkiv

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Sjöfartskaravanen är tillbaka

Det blir en ny Sjöfartskaravan 2019. Förra gången rekryteringskampanjen ägde rum hade den en massiv effekt på söktrycket till sjöbefälsutbildningarna.

Oron för brist på kvalificerat sjöfolk stiger på många håll i branschen. Samtidigt lockar sjöbefälsutbildningarna allt färre. 

– Läget är bekymmersamt och vi satsar enormt nu, säger Lars Andersson, vice vd på Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf.

I dagarna kom klartecknet från Sjöfartsverket som Sarf och många med dem har väntat på: Sjöfartsverket ställer 2019 en isbrytare till förfogande för en omfattande kampanj för att öka sjöfartens synlighet och locka fler till sjöyrkena.

Från Luleå till Lysekil

2019 blir andra tillfället som Sjöfartskaravanen äger rum. Första gången var 2008 och kampanjen fick en radikal effekt på intresset för sjöbefälsutbildningarna (se diagram på söktrycket). Lars Andersson berättar om den preliminära planen för nästa års kampanj, som kommer att äga rum under sommaren:

– Vi vet inte vilken isbrytare det blir och vi vet inte exakt när, men det är som förra gången. Vi har ett par isbrytare med hemmahamn Luleå och de ska in på planerat underhållsarbete på Landskronavarvet då, och då går de ändå runt hela kusten. Men i det här fallet ska isbrytaren passera först Landskrona och gå upp till Lysekil som sluttamp. Preliminärt planerar vi att angöra ett tiotal hamnar, alltså på sträckan Luleå–Lysekil.

”En bra grej”

Ove Eriksson, ställföreträdande generaldirektör på Sjöfartsverket, bekräftar för Sjöfartstidningen att de ställer en isbrytare till förfogande för Sjöfartskaravanen. De vet ännu inte exakt hur och när och han påpekar att de måste kolla på kostnaderna för detta. 

– Vi har satt rederichefen på att titta på alla detaljerna. Men vi ska göra vad vi kan, för vi tycker att det här är en bra grej och jag brinner också för att vi ska bredda kompetensen, inte bara hos de ombordanställda utan vi vill se till hela sjöfartsklustrets behov. Det behövs mycket folk och det behövs ett fokus på sjöfartsklustret, säger Ove Eriksson.