Fotograf: U.S. Department of State / Svensk Sjöfart

Kategori: Miljö | Regelverk

Sjöfarten utanför klimatavtalet

I helgen enades 195 länder om ett klimatavtal för att hålla jordens uppvärmning klart under 2 grader. Men sjöfarten nämns inte alls.

– Sjöfarten fanns med från början. Men någon gång under förhandlingarna försvann alla referenser till sjöfarten, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Föreningen Svensk Sjöfart.

– Så den stora frågan är vad som händer nu.

Förhoppningar och farhågor

Klimatförhandlingarna i Paris pågick i drygt två veckor innan världens länder kunde enas. Avtalet som förhandlades fram trycker på att alla länder ska gör det de kan för att hålla jordens uppvärmning klart under 2 grader jämfört med förindustriell tid, gärna under 1,5 grader.

Innan förhandlingarna drog igång fanns både förhoppningar och farhågor gällande vad sjöfarten skulle komma att få för krav ställda på sig. För det första om IMO skulle få behålla frågan om att minska sjöfartens miljöpåverkan. För det andra om det skulle ställas ett absolut mål. För det tredje om sjöfarten, tillsammans med luftfarten, ska vara med och finansiera den klimatfond som länderna enats om för att främja miljöarbetet i utvecklingsländer.

Men sjöfarten nämns inte alls.

Kyotoprotokollet gäller till 2020

– Många är väldigt besvikna på detta och från Svensk Sjöfarts håll förespråkade vi att frågan fortsatt skulle delegeras vidare till IMO tillsammans med ett tydligt och absolut reduktionsmål, säger Fredrik Larsson.

Dock kommer IMO fortfarande ha hand om sjöfartens utsläpp tills vidare. Eftersom Kyotoprotokollet fortfarande gäller fram till 2020. Det är vad som händer efter det som är osäkert, menar Fredrik Larsson.

– Vi och många med oss är oroliga för att om inte IMO får ett tydligt mandat att sänka sjöfartens miljöpåverkan finns det risk att det dyker upp flera olika regionala initiativ som kan ställa till det.

Vilket även Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund håller med om.

Kan komma att förändras

Vad gäller finansieringen av klimatfonden nämns inte sjöfarten som en tydlig finansiär. Men Fredrik Larsson säger ändå att det inte kan uteslutas att sjöfarten längre fram kan komma att inkluderas i den.

– I avtalet står det att det ska tillföras 100 miljarder dollar till fonden årligen, samt att den summan ska ökas på sikt. Och så står det att man ska försöka finna ytterligare mekanismer för att finansiera fonden.

– En gissning är väl att sjöfarten och luftfarten kan komma att bli en av dessa mekanismer.

”Måste samla sig”

Fredrik Larsson säger att mycket nu är osäkert och de närmaste månaderna kommer sjöfartens olika internationella parter samla sig och analysera vad klimatavtalet kommer innebära och vad som kan göras trots avsaknaden av sjöfartsreferenser.

– Alla kommer gå hem och sätta sig på kammaren och tänka över det hela fram till nästa stora möte i IMO, MEPC i april nästa år.

– För att förhindra krångliga regionala initiativ måste IMO samla sig och kanske komma överens om ett eget reduktionsmål och andra mer konkreta åtgärder.

”CO2 är ett globalt problem”

Något som även den internationella redareföreningen, ICS, föreslår.

– CO2 är ett globalt problem och shipping är en global industri. IMO är det enda forum som kan ställa krav på alla fartyg att minska sina utsläpp lika mycket oavsett flaggstat. Regionala regler vore katastrofala för shippingbranschen och för den globala minskningen av CO2-utsläpp, säger Peter Hinchliffe, generalsekreterare i ICS, i ett pressmeddelande.

Fram tills MEPC i april kommer ICS ta initiativ till samtal för att försöka få IMO att ena sig kring ett eget reduktionsmål. Och så vill organisationen se att IMO beslutar om ett globalt system för insamling av utsläppsdata för sjöfarten.

Alla måste ta ansvar

Även om sjöfarten inte nämns i klimatavtalet finns det ändå en tydligt positiv sak som kom ut av mötet, menar Fredrik Larsson.

– Kyotoprotokollet ställde främst krav på så kallade annex 1 länder, alltså utvecklade länder, om att minska sina utsläpp. Men i och med det nya avtalet har även utvecklingsländer gått med på att ta sitt ansvar. Något som jag tror kan främja diskussionerna också i IMO.

Kommentarer

 • Anonymous

  Sjöfarten har nog bidragit för sin del redan så mycket att den nu jämt och ständigt förlorar terräng mot mycket mindre miljövänliga transport sätt, det har IMO lyckats med genom att införa en massa nya krav som inte ens är ut tänkta till slut.

 • Johan

  Varför skall sjöfarten ha lägre utsläpp än våra lastbilar ? Den dagen Europas lastbilsflotta har gått över till tex biogas lär dröja. Innan dess kan jag inte se att sjöfarten skall gå ändå längre.
  Redan idag seglar europas flotta på gasoil 0.1 pct svavel. Precis samma nivå som lastbilarna gör idag.

 • Göran Värmby

  Fel! Lastbilarna har 100 ggr lägre svavelhalt i sin diesel. Sjöfarten blir förlorare om man inte i detta läge tar egna initiativ. Pia Berglund m fl är inne på rätt spår.

  • Sjömannen

   Håller med. Att säga att man har och följer hårda regler är inte att ligga på framkant.Det måste all göra.
   Sjöfartens rykte har levt gott på skalfördelen, många ton transporterade per ton bunker tex. Men lika förbenat gör vi av med för mycket (skitig) bunker. Det kan man inte förneka.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.