Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik

”Sjöfarten är avgörande för hela samhället”

Under måndagsförmiddagen lanserade Sjöfartsforum sitt maritima valmanifest – politikerna stödjer förslagen även om många vill se mer långtgående förslag.

– Under ett antal år har vi verkat för att öka samverkan, bredda dialogen inom det maritima klustret och för att öka den politiska medvetenheten. Vi har också tagit fram ett maritimt manifest, ett åtgärdsprogram framåt för det maritima klustret. Därför var det naturligt att ta fram ett valmanifest, detta valår, för få redskap till att lägga grunden för en maritim politik, säger Anna Hammargren, vd för Sjöfartsforum, och fortsätter:

– Säg ja till en sjöfarten. Sjöfarten är avgörande för hela samhället, den tar hand om merparten av vår export och import. Den maritima näringen är större än många tror och utvecklingspotentialen är stor. Vattenvägen är en kostnadseffektiv infrastruktur för både gods och passagerare. Med mer sjöfart i transportsystemet får vi bättre hållbarhet.

”Fler fördelar”

Manifestet består av fyra delar: Lika villkor för sjöfarten inom hela Europa, en infrastrukturstrategi som inkluderar vattenvägen, jämförbara förutsättningar med väg och järnväg och en maritim strategi med en politisk vision för Sverige.

Den första punkten inkluderar internationell konkurrensneutralitet för rederier med fartyg i internationell trafik, konkurrensneutrala närings- och miljövillkor för rederier med trafik inom Europa och regelverk och regelutveckling utifrån gemensamma EU-principer efter internationella konventioner.

Politikerna i panelen: Jessica Rosencrantz, (M), riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith, Miljöpartiets partistyrelse, Erica Ullberg (S), Stockholms Läns Landsting och Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen, skrev alla under på manifestet men röster höjdes för ett mer långtgående manifest,

– Jag tycker manifestet är bra, men ni har inte tagit i ordentligt. Det finns fler fördelar med sjöfarten, som att klara klimathotet. Jämför sjöfarten med vägtrafik, man kan transportera stora godsvolymer till liten energianvändning. Om man ska klara klimatmålet inom transportsektorn har sjöfarten en viktig roll att spela. Där borde Sjöfartsforum ha tagit i mera, tryckt på helt enkelt, säger Karin Svensson-Smith, Miljöpartiets partistyrelse, och fortsätter:

– Flyget är sämst, lastbilen näst sämst sen kommer järnvägen. Bäst är sjöfarten ur miljösynpunkt, det borde ni påtala.

Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen är inne på samma spår.

– Vi ställer upp på hela det här och man kan faktiskt vara ännu kaxigare. Politiken har inte förstått hur miljöeffektiv sjöfarten är, man ser inte volymerna som går till sjöss. När vi finanseriar väg och järnväg så räcker inte pengarna, då dyker ju frågan upp varför man inte satsar mer på sjöfarten.

Pia Berglund, vd Sveriges Redareföreningen, medger att man hade kunnat vara lite tuffare.

– Jag pratade med Anders Ygeman (S) (ordförande i riksdagens trafikutskott red. anm.) och han sa ”varför begär ni samma näringsvillkor som i övriga Europa, varför kräver ni inte bättre villkor?”

”Stor samsyn”

Politikerna på scenen debatterade konkurrensvillkor, kilometerskatt för lastbilar, svaveldirektivets konsekvenser, CO2, tonnageskatt, järnväg, hamnar och en hel del annat. Jessica Rosencrantz (M), ledamot i riksdagens trafiktutskott menade att den borgerliga regeringen har varit väldigt aktiv inom sjöfartsområdet under den innevarande mandatperioden.

– Vi ställer absolut oss bakom manifestet. Finns nog en stor samsyn i branschen och bland politikerna, att man ser potentialen och få in sjöfarten som en naturlig del av vårt transportsystem. Man lever i invanda mönster, men det håller på att ändras. Regeringen har presenterat en handlingsplan och jobbar med en strategi, och fortsätter:

– Den stora skillnaden den här mandatperioden jämfört med tidigare är den stora handlingskraften. Regeringen presenterade en handlingsplan förra året, vi i riksdagen har redan tryckt på ett antal knappar för att få igenom många av förslagen. Alltifrån sjöfartsstödet till att tillåtta beväpnade vakter ombord i piratvatten.

Valplakat

På slutet av debatten fick politikerna skriva ett varsitt valplakat för sjöfarten.

Karin Svensson Smith: 

– Rättvisa villkor transportslagen emellan och klimatanpassning.

Jessica Rosencrantz:

– Sänka kostnaderna och göra reglerna enklare. 

Kristina Jonäng:

– Jag vill fortsatt verka för tonnageskatt.

Erica Ullberg:

– Konkurrensneutrala villkor, kilometerskatt för lastbilar och tonnageskatt för sjöfarten.

 

Här hittar du Sjöfartsforums maritima valmanifest