Fotograf: Haveriekommando

Kategori: Haveri | Torrlast

Siderfly bogserad till kaj

Torrlastaren Siderfly som kolliderade med en LPG-tanker i Kielkanalen i slutet av oktober är nu åter flott och har bogserats till kaj i Brunsbüttel.

Det estniskägda torrlastfartyget Siderfly som kolliderade med LPG-tankern Coral Ivory i närheten av högbron över kanalen vid Brunsbüttel den 28 oktober har nu dragits flott och bogserats av två bogserbåtar till kaj, uppger tyska Haveriekommando. Under bogseringen fanns fyra pumpar ombord för att pumpa ut vatten från fartyget och få det stabilt. Hon ligger nu i Brunsbüttel hamn omringad av oljelänsar. 

Stora skador

Innan haveristen kunde dras flott lossades lasten bestående av gödningsmedel med hjälp av en ponton och gripskopa. Lasten transporterades iland med hjälp av en pråm.

Vid kollisionen drabbades Siderfly av stora skador i skrovet och fick kraftig slagsida, men kunde ligga stabilt alldeles vid strandbanken. Enligt uppgifter ska den största hålan/revan vara två gånger sju meter.

Av AIS-data framgår det att Coral Ivory kort före kollisionen lämnade den oljehamn som ligger omedelbart sydväst om bron. Siderfly var då på väg västerut i kanalen. Efter olyckan var kanalen stängd under flera dagar men är nu fullt öppen.

Var på väg mot Antwerpen

Enligt www.equasis.org är Coral Ivory ett 5.600 kubikmeters LPG-tankfartyg om 6.875 dwt som är registrerat i Nederländerna. Hon är byggd år 2000 och opereras av Anthony Veder. Enligt rederiet sysselsätts hon främst med transporter av ammoniak inom Östersjöområdet och har Nystad som destination.

Torrlastfartyget Siderfly om 4.380 dwt är registrerat på St Vincent and Grenadines och opereras av estniska Eestinova. Enligt AIS var hennes destination Antwerpen.