Shipping väcker intresse hos unga köpenhamnare

På Danmarks Rederiforening, DR, är man överraskad över det stora intresset från unga köpenhamnare för ett arrangemang denna veckan, dit de bjudits in för att besöka ett antal shippingföretag och DR. Avsikten är att marknadsföra en karriär inom sjöfarten. Man hade räknat med 100 deltagande elever från Köpenhamnsskolor, men fick in över 1.400 anmälningar. Det stora intresset gjorde att arrangörerna ökade på antalet deltagare till 220. Arrangemanget inleds på DR:s kontor med en introduktion till sjöfart. Därefter går man över gatan till A.P. Møller-Mærsks huvudkontor, där man kommer att informera om A.P. Møller-Mærsk Academy samt andra sjöfartsutbildningar. Med en turbåt från DFDS Canal Tours transporteras de sedan till DFDS-färjan ”Crown of Scandinavia” för en guidad rundtur på fartyget. Arrangemanget är ett inslag i Danmarks Maritima Vecka.