Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Seko varslar om strejk i skärgårdstrafiken

Seko varslar om strejk i skärgårdstrafiken sedan förhandlingarna med Almega kört fast. Arbetsgivarna vill bland annat se en mer individuell löneprocess.

Det nuvarande avtalet inom skärgårdstrafiken upphör att gälla i dag den 22 oktober.

– Vi har inte kommit överens om innehållet i ett nytt avtal och Almega har lämnat förhandlingarna. Nu löper avtalet ut och vi tvingas därför lägga ett varsel för att komma igång med förhandlingarna igen, säger Mats Ekeklint ansvarig förhandlingsombudsman på Seko.

Runt 50 fartyg berörs

Strejkvarslet träder i kraft den 4 november och omfattar samtliga Sekos medlemmar på specifierade arbetsplatser/fartyg och som är anställda på företag anslutna till Almega Tjänsteföretagen turism och sjöfart där avtalet för Skärgårdstrafik är tillämpligt.

Totalt berörs närmare 50 fartyg och bland företagen återfinns bland annat Strömma Turism & Sjöfart, Waxholmsbolaget, Göteborg Styrsö Sjötrafik och Blidösundsbolaget.

Seko kräver att löneökningarna ska motsvara vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden. Detta har man inte fått igenom.

Almega vill ”modernisera” avtalet

– Vi vill ha en modernisering av avtalet eftersom det är gammalmodigt. I dagens löneprocess följer man en tabell och tittar på anställningsår, tjänst och så vidare och sätter lönen enligt gällande kollektivavtal. Våra arbetsgivare har därför ingen möjlighet att belöna en bra prestation hos en enskild medarbetare, då måste den löneökningen appliceras på alla. Vi vill därför helt enkelt ha en mer individuell löneprocess. Det liknar mer övriga arbetsmarknaden, säger David Wästberg, presschef på Almega, till Sjöfartstidningen, och och fortsätter:

– Vi har föreslagit en kostnadsökning på 6,8 procent över tre år som följer det så kallade industrimärket, men facket har sagt nej.

Enligt David Wästberg ska Almegas delegation träffas klockan tre i dag för samtal om hur man nu går vidare. Men i och med att ett strejkvarsel har lagts kommer Medlingsinstitutet att utse en medlare så snart som möjligt.

Almega och Sjöbefälsföreningen hade en liknande konflikt i våras. Efter hot om lock out slöts ett avtal på ett år.