Birka Princess

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart

Sea Diamond bärgas

Sea Diamond, som byggdes som Birka Princess och som sjönk 2007 i Santorini, kommer att bärgas. 

Greklands regering har nu beslutat sig för att bärga kryssningsfartyget, som användes som bas för TV-serien Rederiet, uppger Ålands Sjöfart. Under många år ska regeringen ha ansett att det varit rederiets och försäkringsbolagens ansvar att bekosta en bärgning, som uppges kosta mer än 150 miljoner euro.

Inget datum

Men efter påtryckningar från ortsbefolkningen, som bland annat oroat sig för miljöfarliga ämnen i vraket och det faktum att vraket ligger på klipphylla med rasrisk, så har regeringen ändrat uppfattning. Dock ska det inte finnas något beslut om när det kommer att ske. 

Två personer dog

Kort efter avgång från den grekiska ön Santorini den 5 april 2007 gick kryssningsfartyget Sea Diamond på grund och började ta in vatten. Ombord fanns 1.156 passagerare och 391 besättningsmedlemmar, evakueringen av fartyget tog flera timmar. Två personer dog. 

Såldes 2006

Sea Diamond byggdes i Helsingfors 1986 för det åländska rederiet Birka Line som Birka Princess. Fartyget såldes till Louis Cruise Lines vintern 2006 och kryssade därefter i den grekiska övärlden med Piraeus som bashamn.