Fotograf: Lars Jordt

Kategori: Miljö

Scandlines renar skrubbervatten iland

Scandlines beställer ett landbaserat reningsverk för skrubbervattnet från de nya färjorna Copenhagen och Berlin.

Istället för att rena spillvattnet ombord från closed-loop anläggningarna på de nya färjorna Berlin och Copenhagen går Scandlines in för rening av vattnet i en ny anläggning i Gedser hamn. Reningsverket ska vara i drift under april 2016.

Minimalt fotavtryck

Reningsverket är av typ MarinePaq och levereras av green-tech företaget Apateq i Luxemburg. Tekniken har tagits fram speciellt för att kunna hantera spillvattnet så att det renade vattnet utan miljöpåverkan kan släppas ut i hamnbassängen.

En viktig faktor för Gedser Hamn var att anläggningen kunde utformas med ett minimalt fotavtryck, vilket har resulterat i en kompakt anläggning i två 40 fots containrar staplade på varandra.

Svensk samarbetspartner

Det svenska företaget Björneman Water är samarbetspartner till Apateq. Företagets vd Rolf Hollmén säger till Sjöfartstidningen att Björneman Water både har initierat denna affär och varit delaktig i utvecklingen av MarinePaq.

– Vi har idéer om vad som kan vara möjligt och är deras konsult. Dessutom är vi deras säljorganisation på den marina sidan. Det är lite grann vi som har slussat in dem på rening av skrubbervatten. De har jobbat mycket med rening och separering av oljevatten bland annat inom frackingindustrin i USA, där det vatten som används blir oerhört förorenat.

Större anläggning

När det gäller rening av skrubbervatten anser Rolf Hollmén att ombordanläggningarna inte är lika effektiva som en anläggning iland.

– För att ta bort alla skadliga ämnen måste vattnet behandlas i en större anläggning som oftast inte kan få plats ombord. Skrubbervattnet innehåller inte bara svavel utan även tungmetaller, nitrater och arsenik, mängderna är givetvis beroende på bunkerns kvalitet.

Han påpekar att även om man får bort en del partiklar har man fortfarande nitrater och tungmetaller kvar när man släpper ut vattnet.

– Scandlines har valt att inte släppa ut någonting i havet. Man kan ju rena ombord, men man kan inte rena alls till de nivåer som en landanläggning klarar.

Strängare krav

Rolf Hollmén säger att kraven inte är lika stränga om man släpper ut någonting från fartyg jämfört med om man gör det från land.

– Vi har jobbat mycket med miljömyndigheterna lokalt i Danmark som har tittat på det här och inser att som vi renar det här vattnet så blir det helt harmlöst att släppa ut i havet.

Detta koncept passar bra även för annan färjetrafik, menar Rolf Hollmén.

– När färjorna kommer till hamn brukar de pumpa iland bland annat svartvatten som behandlas iland. Samtidigt kan man pumpa iland skrubbervatten.

Han berättar att man från Berlin och Copenhagen kommer att pumpa iland ungefär 25 kubikmeter varje gång, vilket man räknar med att ska ske två till tre gånger per vecka.

– Efter det att vi har kört det i vår anläggning blir det en sludge som är ganska torr och som man får skicka för destruktion.

Logiskt

Rolf Hollmén anser att en landbaserad reningsanläggning är ett naturligt steg för att kunna fullfölja intentionerna med en miljövänlig fartygsdrift.

– Det logiska steget är att pumpa iland skrubbervattnet från fartygen för rening i hamnen. Med denna lösning kan Scandlines säkra en komplett rening med god ekonomi. Apateq har ett gott rykte med flera internationella erkännanden för att kunna lösa besvärliga vattenreningsproblem för industrin.

Standard

Han hoppas också att Apatecs system snart kan bli något av en standard för rening av skrubberspillvatten.

– Endera som en mycket kompakt ombordlösning, eller som exemplet här i Gedser, i en central anläggning som betjänar flera fartyg. Med dagens tillgängliga teknik har vi lyckats få ner storleken till två 40-forts containers. Även vår nuvarande ombordlösning uppfyller ”med råge” gällande IMO-krav.