Fotograf: Gotlandsbolaget

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

SBF och DG överens

I två år har Sjöbefälsföreningen förhandlat med Destination Gotland om avtalen för befälen sedan rederiet sa upp de lokala avtalen 2014.

Det var i april 2014 som Destination Gotland sa upp de lokala avtalen för befälhavare, tekniska chefer och intendenter. Uppsägningen av avtalet ledde till att deras arbetstid ökade med cirka 25–30 dagar per år. I inledningen var parterna långt ifrån varann och Sjöbefälsföreningen stämde Destination Gotland för avtalsbrott.

Förhandlingarna i Arbetsdomstolen skulle inledas i mars i år. Men parterna har nu lyckats komma överens och domstolsförhandlingarna blir inte av.

”Konkurrenskraftigt avtal”

– Det känns bra. Nu har vi ett, jämfört med övriga branschavtal, konkurrenskraftigt avtal på plats, säger Sjöbefälsföreningens ombudsman Lennart Jonsson, som har varit med och tagit fram avtalet.

Det nya avtalet är ett så kallat intjänandeavtal som ger befälen rätt till 1,2 dagars intjänande per arbetad dag, plus semester och lätthelgdagar. Lönen höjs också med tio procent, retroaktivt från 1 april 2014.

Förlängt Storsjöavtal

– Parterna stod mycket långt ifrån varandra då denna avtalstvist inleddes, varför det har tagit lång tid att enas i frågorna. Jag vill rikta ett stort tack till föreningens klubbstyrelse som deltagit under hela denna process och offrat väldigt mycket av sin fritid för att försöka åstadkomma ett så rättvist och acceptabelt avtal som möjligt för alla medlemmar och kollegor, säger Lennart Jonsson.

Sedan tidigare har Sjöbefälsföreningen också meddelat att det inte blir någon förlängning av det så kallade Storsjöavtalet – det avtal som reglerar löner och allmänna anställningsvillkor i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund – så länge inget avtal kunde slutas med Destination Gotland. Avtalet gick ut 31 januari i år. Men i och med att avtalet mellan de båda parterna nu är på plats förlängs också Storsjöavtalet.