Fotograf: Kvarken Ports

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Satsning på container i norr

Kvarken Ports har köpt en ny kran till hamnen i Umeå. Med två kranar fördubblas containerkapaciteten.

Den nya kranen är av modellen Terex Gottwald GHMK 6507 och har en lyftkapacitet på 125 ton. Den befintliga kranen har en kapacitet på 100 ton. Med två kranar som kan betjäna ett fartyg samtidigt dubblas antalet lyfta containrar per timme.

Containervolymerna har ökat kraftigt i Umeå och förra året slog man rekord med 25.000 hanterade containrar.

– Vi ser en stor potential i projektlaster och ökad containertrafik och vill med denna investering erbjuda effektiva logistiklösningar för regionens näringsliv, säger Matti Esko, vd på Kvarken Ports.

Kvarken Ports som är Umeå och Vasas gemensamma hamnbolag har investerat 27 miljoner kronor i den nya kranen.