Destination Gotlands färjor Gotland och Visborg ska genomgå ett försök med batteridrift där batterierna ska laddas med solel.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Färjetrafik | Passagerarsjöfart

Satsar på solel och batteridrift för Gotlandsfärjorna

Det av Rederi AB Gotland nyligen startade dotterbolaget Gotland Tech Development har beviljats 1,2 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för att undersöka hur Destination Gotlands två LNG/LBG-fartyg kan utrustas med batteridrift utifrån fossilfri el.

Det är tillsammans med Helios Nordic Energy, METS Technology AB och ABB AB som Gotland Tech Development nu beviljats stöd av Energimyndigheten för att genomföra ett försök med elektrifiering ombord på Destination Gotlands två LNG/LBG-fartyg Visborg och Gotland.

Beviljats 1,2 miljoner kronor

Det var i augusti som Gotland Tech Development ansökte om finansieringsstöd av Energimyndigheten för att analysera hur en delelektrifiering av färjorna kan genomföras. Och nu har projektet beviljats stöd med 1,2 miljoner kronor genom programmet Energipilot Gotland.

Projektet ska undersöka hur fartygen kan utrustas med en batteribank bestående av laddbara batterier och därmed göra fartygen till laddhybridfartyg för att på så sätt ge resenärerna tillgång till fossilfri el ombord och minska de skadliga utsläppen.

– Ett viktigt steg mot både fossil- och emissionsfria sjötransporter är att börja elektrifiera delar av de befintliga färjornas energisystem. Vi är därför otroligt glada att vi nu, tillsammans med våra samarbetspartners, har beviljats stöd av Energimyndigheten för detta viktiga projekt, säger Christer Bruzelius, projektledare på Gotland Tech Development i ett pressmeddelande.

Laddas med solel

Fartygens batteriladdning planeras att ske med fossilfri solel vid hamnuppehåll, där en teknisk lösning med energilager i land med tillhörande laddare och styrsystem ingår. Genom att komplettera dagens generatorer med laddbara batterier skulle fartygens koldioxidutsläpp kunna minska markant.

– Sol har stor potential att bidra i omställningen. Tillsammans med Gotland Tech Development och övriga partners får vi nu en bra möjlighet att undersöka hur batterilager kan maximera nyttan av våra solcellsparker – för både färjetrafiken och för elsystemet på Gotland i stort, säger Magnus Rahm, projektledare Helios Nordic Energy, i pressmeddelandet.

Projektet pågår fram till december 2022.