Samförståndsavtalet undertecknades ombord på Styrsöbolagets elfärja Eloise i Göteborg i förra veckan i närvaro av kung Willem Alexander, drottning Maxima av Nederländerna samt kung Carl XVI Gustaf, och drottning Silvia.

Fotograf: Göteborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Satsar på grön korridor

I förra veckan undertecknade Göteborgs hamn och Rotterdams hamn ett samförståndsavtal för en grön korridor för att stödja hållbar sjöfart mellan hamnarna. 

Avtalet fokuserar på att stärka de båda hamnarnas pågående samarbete kring i huvudsak koldioxidreduktion och digitalisering. Hamnarna ska upprätta ett gemensamt ramverk för samarbete för att stimulera användningen av nya alternativa bränslen. Det meddelar Göteborgs hamn i ett pressmeddelande.

Stöds av Clydebank-deklarationen

Den gröna korridoren mellan Göteborg och Rotterdam stöds också av Clydebank-deklarationen som undertecknades av både Sverige och Nederländerna vid COP26. Deklarationen säger att länder ska främja sjöfartsnäringens klimatomställning genom att stödja och uppmuntra gröna sjöfartskorridorer.

– Som en av världens mest hållbara hamnar sedan många år delar vi gärna med oss av vår erfarenhet, går samman och gör framsteg tillsammans med andra storhamnar som Rotterdams hamn. Genom att uppfylla löftena i Clydebank-deklarationen från COP26 genom gröna korridorer kan vi nu presentera en mer distinkt väg mot att kraftigt minska sjöfartens koldioxidavtryck, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn i pressmeddelandet.

Del i större nätverk

Parterna avser att ansluta den gröna korridoren mellan Göteborg och Rotterdam till ett större nätverk av djuphavskorridorer, inklusive European Green Corridors Network som lanserades i mars i år av Mærsk Mc-Kinney Møller Centre for Zero-Carbon Shipping, där Göteborgs hamn nyligen blev utnämnd till mission ambassador. Rotterdams hamn lanserade nyligen också ett stort grön korridor-initiativ med Singapore.

– Gröna korridorer är en del av våra pågående ansträngningar att sammanföra parter över hela leveranskedjan för att hjälpa till att förverkliga mer hållbar sjöfart till stöd för Parisavtalet. Vi är mycket glada över att ytterligare utöka vårt pågående samarbete med Göteborgs Hamn på detta sätt och vi ser fram emot att få fler parter ombord, säger Allard Castelein, vd för Rotterdams hamn i pressmeddelandet.

Underskrift i kunglig glas

Samförståndsavtalet undertecknades i Göteborg på torsdagen i förra veckan under ett nederländskt statsbesök i Sverige, i närvaro av deras majestäter kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia, kung Willem Alexander och drottning Maxima av Nederländerna.

Statsbesöket och signeringen av samförståndsavtalet ägde rum parallellt med chainPORTS-toppmötet i Göteborg. Tillsammans med andra internationella storhamnar som till exempel de i Los Angeles, Shenzhen och Singapore, diskuteras hur man kan bidra till att påskynda tillgången på grön vätgas i Europa för att minska industrins och transportnäringens klimatavtryck. På agendan finns också vidareutveckling och ihopkoppling av hamnarnas respektive digitaliseringsarbeten.