Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Sämre delårsresultat för Stena AB

Stena AB:s resultat för de nio första månaderna sjönk till 2.2 miljarder kronor från förra årets 4,4 miljarder kronor. 

En förklaring till det sämre resultatet är att förra årets siffror även inkluderar nettovinsten om 1.67 miljoner kronor från försäljningen av färjelinjen Helsingborg-Helsingör. 

Ökning av bilsegmentet

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för Stena AB uppgick till 7,5 miljarder kronor (7,6 miljarder). För färjeverksamheten ökade rörelseresultatet med 442 miljoner kronor till 2,2 miljarder kronor mellan 1 januari-30 september tack vare en ökning av bil- och godsvolymerna samt ett gynnsamt bunkernetto.

Ökning för roro

För rederiverksamheten blev det ett lägre rörelseresultat än föregående år främst beroende på lägre råoljepriser och en svagare LNG marknad. Tankverksamheten summeras till 254 miljoner kronor, jämfört med drygt 1,2 miljarder kronor för samma period 2015. Resultat för roro-segmentet ökade med 238 miljoner kronor till 564 miljoner kronor.

Lång dockningstid

Ökningen för rederiverksamheten beror bland annat på försäljningen av Stena Highlanders samt på goda roro- och ropax-marknader som kompenserade kostnaderna för dockningen av Norman Asturias – som tog längre tid än planerat – och tekniska problem för Stena Nordica som tvingade fartyget ur trafik.