Tim Meyer, Mika Lintilä och Jason Liberty undertecknade samarbetsdeklarationen.

Fotograf: Meyer Turku

Kategori: Skeppsbyggnad | Forskning

Samarbetsdeklaration för hållbar skeppsbyggnad

Royal Caribbean Group, Meyer Turku och Arbets- och näringsministeriet i Finland har undertecknat en strategisk samarbetsdeklaration om att utveckla hållbar sjöfart och skeppsbyggnad samt stärka Finlands maritima kluster.

Med deklarationen vill parterna ta fram en färdplan för att främja innovativ och hållbar skeppsbyggnad i Finland, uppger Royal Caribbean Group i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med våra finländska partners har vi levererat några av de mest imponerande och hållbara fartygen i vår tid, inklusive vårt senaste fartyg, Icon of the Seas som gör sin debut i januari 2024. Det nya partnerskapet lägger grunden för framtida innovationer och gör det möjligt för oss och marinindustrin att fortsätta en hållbar utveckling på högsta nivå, säger Jason Liberty, vd och koncernchef för Royal Caribbean Group.

Färdplan

Enligt deklarationen ska parterna utarbeta en färdplan för produktion av klimatneutrala fartyg i Finland som en del av sjöfartsnäringens gröna omställning. På detta sätt vill man stärka innovationen hos Meyer Turku, Royal Caribbean Group och det maritima klustret samt stödja nätverksbildningen för att klara ekonomiska utmaningar, utveckla nya lösningar och säkra marindustrins långsiktiga livskraft. Vidare ingår bland annat en digital demonstration av ett klimatneutralt fartyg samt pilotförsök och tester av nya innovationer och ny teknik på Royal Caribbean Groups fartyg.

Detta partnerskap främjar också Royal Caribbean Groups Destination Net Zero-strategi för att minska koldioxidutsläppen med bland annat ett kryssningsfartyg med nettonoll utsläpp 2035.

Stor förändring

– Det håller på att ske en stor förändring inom sjöfarten, där de allt strängare bestämmelserna om utsläpp och konsumenternas krav på klimatneutralitet är starka drivkrafter. För att kunna svara på denna efterfrågan krävs det en reform av planeringen, byggandet och driften av framtidens fartyg. Utmaningen erbjuder den finländska marinindustrin betydande möjligheter att bli en global föregångare och släppa ut ny teknik och nya produkter på marknaden. Arbets- och näringsministeriets roll är att möjliggöra den finländska företagsfinansieringssektorn och uppmuntra företag att förnya sig samt att eftersträva hållbar tillväxt och produktivitet, säger näringsminister Mika Lintilä i ett pressmeddelande från ministeriet.

– Det här är ett nytt och viktigt steg för hela sjöfartsbranschen. Vi har förbundit oss att utveckla oss och utveckla hela nätverket ytterligare utgående från finländskt kunnande och vårt innovativa tänkesätt. Som varv är vi stolta över att kunna driva detta arbete framåt, och den gröna omställningen är vår gemensamma möjlighet att omvandla dessa styrkor till en konkurrensfördel. Det kräver långsiktigt engagemang, vilket är en av våra grundläggande värderingar som familjeföretag, säger Tim Meyer, vd för Meyer Turku.

50 miljoner euro per projekt

Ett av målen för det utvecklingsprogram för en hållbar marinindustri som samordnas av arbets- och näringsministeriet är att säkerställa att systemet för företagsfinansiering, som lyder under arbets- och näringsministeriet, är heltäckande och konkurrenskraftigt. Enligt pressmeddelandet från Arbets- och näringsministeriet erbjuder Business Finland, Business Finland Venture Capital, Finnvera, Industriinvestering och EU:s finansieringselement fungerande lösningar.

– Business Finland är berett att finansiera innovationsnätverk som byggs kring lokomotivprojekt som stöder uppnåendet av klimatmålen för sjöfarten. Storleksklassen är 50 miljoner euro per lokomotivprojekt varför jag uppmuntrar alla aktörer inom branschen att förena sina krafter med Meyer Turku och Royal Caribbean Group, säger Mika Lintilä.

– Utvecklingsprogrammet för en hållbar marinindustri är ett utmärkt projekt som hänför sig till affärsverksamhet som stöder hållbar utveckling och de möjligheter som den digitala omvälvningen erbjuder. Vi har förbundit oss till en förnyelse av marinindustrin, som bekräftas av Meyer-lokomotivet och det ekosystem som bildas kring den. Vi i Business Finland vill göra Finland till världens mest fungerande innovationsmiljö, där företag av alla storlekar investerar i framtiden, säger generaldirektör Nina Kopola från Business Finland.