Business Finland

  • Samarbetar. Royal Caribbean Group, Meyer Turku och Arbets- och näringsministeriet i Finland har undertecknat en strategisk samarbetsdeklaration om att utveckla hållbar sjöfart och skeppsbyggnad samt stärka Finlands maritima kluster.