Den 29 oktober tecknades en avsiktsförklaring mellan Försvarsmakten och Föreningen Svensk Sjöfart. På bilden syns Försvarsmaktens personaldirektör, Klas Eksell, och Föreningen Svensk Sjöfarts vd, Rikard Engström.

Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Arbetsmarknad

Samarbete för att lösa kompetensförsörjningen

Försvarsmakten och Svensk Sjöfart har undertecknat en avsiktsförklaring gällande karriärväxling. Den är ett första steg för parterna att tillsammans arbeta vidare för att säkra tillgången till kompetent sjöpersonal. 

Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell menar att det är av största vikt att det finns kompetent sjöpersonal inom både handelssjöfarten och Försvarsmakten. I ett pressmeddelande säger han att förhoppningen är att genom avsiktsförklaringen kunna underlätta för karriärsväxling inom handelssjöfarten och Försvarsmakten, men också bidra till att fler unga väljer att arbeta inom sjöfarten. 

”Stor potential”

– Vi är båda i stort behov av kunnig sjöpersonal. Vi ser att det i framtiden även finns en stor potential att vidareutbilda och använda de erfarenheter som personal från handelsflottan har inom Försvarsmakten och vice versa, säger Klas Eksell. 

Inom handelssjöfarten finns ett stort behov av att rekrytera mer personal. Hela 1.750 personer behöver anställas under den kommande treårsperioden, enligt Svensk Sjöfart. Organisationens vd Rikard Engström hoppas att samarbetet med Försvarsmakten kan bli en del i att locka och behålla fler inom sektorn. 

”Kan samordna utbildningar”

– Det stora behovet av sjöpersonal i framtiden handlar inte bara om rederierna, handelsflottan och Försvarsmakten. Bland myndigheter, maritim tillverkningsindustri, finansiell sektor och transportköpare finns också ett stort behov av kompetent sjöpersonal som jobbar såväl i land som ombord. I framtiden skulle vi tillsammans exempelvis kunna samordna utbildningar, praktikplatser och möjliggöra karriärsväxling så att fler ser en möjlighet inom branschen, säger Rikard Engström i pressmeddelandet.