Fotograf: Södertälje Hamn, Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik

Samarbetar för bättre logistik

Södertälje Hamn och APM Terminals Gothenburg startar ett samarbete kring godstransporter på järnväg och vatten.

Samarbetet presenterades i tisdags i Södertälje där både Robert Tingvall, vd för Södertälje Hamn och Henrik Kristensen, vd på APM Terminals Gothenburg, medverkade, uppger SVT. APM Terminals Gothenburg driver containerterminalen i Göteborg.  

Miljövänliga transporter

– Vi ska samarbeta för att använda våra miljövänliga transportsätt, både sjöfart och järnväg, på ett bättre sätt för våra kunder, säger Robert Tingvall till SVT. 

Enligt Robert Tingvall handlar det initialt om att skapa en gemensam kommunikationsplattform. 

Import och Export

– Detta för att kunder och företag ska kunna ha koll var någonstans deras gods befinner sig. I samarbetet har vi också som mål att underlätta tullhantering av import och export. Järnvägen har funnits i många år men skillnaden mot i dag är att vi kommer att jobba tillsammans för att fylla tågen och hitta en tekniklösning för att underlätta för kunder att hålla koll på var godset befinner sig.