Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik

Än så länge klarar Göteborgs hamn krisen bra

Än så länge flyter arbetet i Göteborgs hamn på utan större störningar på grund av coronaviruset. Hamnen följer dock utvecklingen intensivt och anpassar verksamheten fortlöpande.

För att hålla godsnavet öppet och alltid ha viktig kompetens på plats har Göteborgs hamn sedan en tid tillbaka infört separata arbetslag med nyckelfunktioner som arbetar ifrån varandra. 

Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, säger i ett pressmeddelande att de behöver lägga mycket kraft och energi på att upprätthålla de funktioner de har i ett normalläge. 

Gör allt

– Vi gör allt vi kan för att säkerställa att godsnavet förblir öppet för fortsatt import och export. Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen så kan jag konstatera att verksamheten fortsätter att fungera utan större störningar i godsgenomströmningen.

Hälsodeklarationer

För att i möjligaste mån försäkra sig om att hålla hamnen fri från smitta begärde man sedan en tid tillbaka in hälsodeklarationer från alla anlöpande fartyg. Medarbetare har också utbildats digitalt i hur man undviker viruset på bästa sätt för att minimera spridning och de som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas göra så. 

Tidiga åtgärder

– Vi vidtog åtgärder tidigt. Detta har gjort att vi inte behövt agera förhastat utan istället kan överblicka läget, ägna oss åt justeringar nu när spridningen är större och svårare att förutse. Vi har inga föreställningar om att Göteborgs hamn kommer att slippa undan men vi känner tillförsikt tack vare de planer vi har upprättat för hur vi ska hålla hamnen öppen, säger Elvir Dzanic.

Passagerartrafiken

Han tillägger dock att hamnen räknar med ett visst volymbortfall med tanke på den breda samhällspåverkan viruset har, men räknar å andra sidan med en viss tillströmning av gods som flyttas från mindre hamnar till Göteborgs hamn.  

Passagerartrafiken har däremot drabbats av stora störningar vilket Sjöfartstidningen fortlöpande rapporterat om. Stena Lines Tysklandstrafik fortgår medan man på Danmarkslinjerna tvingats pausa passagerartrafiken till och från Danmark på grund av danska restriktioner.