Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Container | RoRo

MLC tillämpad i Sverige

Ett antal ryska sjömän satt i förra veckan fast i Falkenberg utan att få ut sina löner. Genom att för första gången åberopa den nya MLC-konventionen kunde facket och Transportstyrelsen snabbt lösa situationen.

Det var i onsdags i förra veckan som Sven Save, ombudsman vid SEKO och ITF-inspektör, fick kännedom om de ryska sjömännens löneproblem. Besättningsmännen befann sig ombord på ett ryskflaggat fraktfartyg på väg in till hamnen i Falkenberg då de skickade iväg ett sms till Sven Save. 

– De skrev att de inte hade fått ut sina löner. Jag åkte dit och kontrollerade uppgifterna samt talade med befälhavaren på plats. Ombord fanns ingen dokumentation gällande anställningsförhållanden, lönen för augusti var inte reglerad, och fartyget saknade gällande kollektiv- och anställningsavtal, säger Sven Save i ett uttalande.

Saknade kollektivavtal 

Det visade sig att det ryska fartyget visserligen inte är bekvämlighetsflaggat, men att det icke desto mindre saknar kollektivavtal. Dessutom framkom att ägarna under flera år vägrat att teckna ett sådant avtal med det ryska facket. 

Efter att Transportstyrelsen informerats om ärendet beslutade man att kvarhålla fartyget. 

– Transportstyrelsen agerade snabbt och kraftfullt. På tio minuter hade pengarna till besättningen, närmare 16 000 euro, överförts, säger Sven Save.

Dessutom tecknades ett kollektivavtal för de anställda.  

Premiär för MLC-konventionen

För första gången tillämpade man i fallet med de ryska sjömännens uteblivna löner den nya internationella sjöfartskonventionen, MLC (Maritime Labour Convention), som trädde i kraft så sent som i augusti år. 

Den nya konventionen innebär att även anställdas sociala villkor – däribland löner – ska omfattas, och enligt SEKO är det tack vare MLC-konventionen mycket lättare att komma åt och kvarhålla fartyg som missköter sig på detta område. 

Dessutom innebär MLC-konventionen att myndigheterna i respektive land får större befogenheter att agera utan dröjsmål. 

– Det är första gången vi har tillämpat den nya konventionen på svenskt vatten, och det föll ju väldigt väl ut. Inte minst för de utsatta sjömännen. Nu har det ryska sjöfacket (SUR) också tecknat ett kollektivavtal med rederiet, vilket innebär att dessa sjömän nu kan utföra sitt arbete under schysta villkor, säger Sven Save, ombudsman vid SEKO och ITF-inspektör.

Kommentarer

 • TS

  Mycket bra att MLC är ikraft idag, blir intressant med USA som inte är med när de dyker upp i våra vatten. US Coast Guard har visst utfärdat egna certifikat som ska stryka att de följer MLC men inte har det ”riktiga” certifikatet?

 • Leif Remahl

  USA har juridiska problem med att ratificera många ILO konventioner pga av den egna konstitutionen, men eftersom de flesta stora amerikanska redare som bedriver handelssjöfart har registrerat sina fartyg i flaggstater som, Marshall Islands, Panama, Liberia m.fl vilka alla har ratificerat MLC så betyder det i själva verket att det har inte så stor betydelse att USA själva inte har ratificerat den. Och det lär nog dröja innan vi får se USA flaggade fartyg med ”stars and stripes” i aktern i våra hamnar.

  • Anonymous

   Ja. Jänkebåtar är så pass gamla och/eller icke sjövärdiga att de helst inte korsar en ocean…

 • Andreas Åsenholm (SD).

  Utmärkt att man äntligen har ett juridiskt verktyg som kan begagnat för att göra livet svårt för oseriösa rederier och bistå utsatta sjömän!

  • Anonymous

   Men lägg ner dina kommentarer. Du framstår som totalt ovetande om sjöfart. Sedan är din svenska under alla kritik. Vad tusan menar du med ”som kan begagnat för att göra livet svårt”?
   Du har skrivit andra kommentarer där det framgår med all tydlighet att du inte begriper ett skvatt om sjöfart.
   Visst kan jag förstå att du vill profilera dig inom dessa frågor för att på det sättet stärka dina personliga möjligheter att få en välbetald riksdagsplats. Hade du haft kunskaper i ämnet så hade kanske taktiken lyckats men nu slår den tillbaka.

   Till sist. Jag har tidigare varit med i moderaterna. Lämnade i somras M för att sedan bli med i SD. Orsaken är min oro över den eskalerande invandringen. Men när du skriver dessa kommentarer så känner jag ren pinsamhet över din okunnighet och ditt språk. Skriv på forum som du begriper och lämna sjöfarten åt oss som kan den.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.