Renare bränsle ger rabatt i Göteborgs Hamn

De rederier som väljer ett fartygsbränsle med högst 0,1 procent svavelhalt när de trafikerar Göteborgs Hamn kan få upp till 250.000 kronor i kompensation för ökade bränslekostnader. Sedan flera år tillbaka tar Göteborgs Hamn ut en tilläggsavgift från fartyg med mer än 0,5 procent svavelhalt i bränslet. Intäkterna från den här miljödifferentierade hamntaxan återinvesteras nu i rederier som satsar på rent bränsle i tanken.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.