Fotograf: Trelleborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Rekordår i Trelleborg

Trafiken via Trelleborgs hamn nådde rekordvolymer under 2017.

Antalet lastbilar, trailers och personbilar slog tidigare rekord under fjolåret. Antal lastbilar lastbilar ökade med 6,7 procent, trailers med 7,1 procent och personbilar med 7,4 procent. Totalt uppgick antalet enheter till 1.125.573.

Därtill passerade 1.757.533 passagerare genom hamnen, vilket är 6,4 procent fler än 2016.

Stabil tillväxt

Enligt Trelleborgs Hamn AB har tillväxten varit stabil sedan 1989 med en genomsnittlig årlig ökning av antalet enheter på 5,8 procent.

– Det är fantastiskt roligt att komma in i ett bolag med en så positiv utveckling. Hamnen står inför nya utmaningar att hantera ett så stort antal enheter både i och utanför hamnen. Volymutvecklingen ser ut att fortsätta i samma positiva riktning. Prognoserna fram till 2026 visar på att antalet fordon då kommer att uppgå till 1,8 miljoner fordon och nästan 2,5 miljoner passagerare kommer då att passera Trelleborg, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn AB sedan mitten av oktober 2017, i ett pressmeddelande.

Största roro-hamnen

– Just nu pågår arbetet med en ny check-in där vi separerar godstrafik och persontrafik, denna ombyggnad förväntas vara klar till sommaren. Trelleborgs Hamn är inne i en expansiv fas med utbyggnad och flytt av hamnen till det nya området i sydost detta görs för att man ska klara ökningen i ett längre perspektiv. Byggnationen med ett nytt färjeläge och kaj planeras komma igång senare under året, säger Jörgen Nilsson.

Enligt pressmeddelandet är Trelleborgs Hamn Skandinaviens största roro-hamn samt en ledande intermodal hub för internationell trafik som servar minst fyra transportkorridorer.