Fotograf: Ystad Hamn Logistik AB

Kategori: Hamn/Logistik

Rekord i Ystad

Ystad hamn behåller trenden från 2015 och fortsätter att öka volymerna i nästan alla trafikslag.

– Det är glädjande att våra och våra partners gemensamma ansträngningar fortsätter ge utdelning och att vi ser en kraftig marknadstillväxt i både Polen och Danmark som varit till nytta för hamnen. Med stora delar av sommarsäsongen ännu framför oss och med förhoppning om en god höst, hoppas vi kunna slå rekord även andra halvåret 2016 och ytterligare befästa vår position som en av Sveriges största hamnar, säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB, i ett pressmeddelande.

Ökning på nästan alla punkter

Antalet hanterat gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare visade alla på en stabil ökning i Ystad hamn för första halvåret 2016, jämfört med samma period förra året.

Den största enskilda ökningen stod lastbilar och trailesr för, där var ökningen på 18,6%. Totalt hanterade hamnen 110.888 lastbilar och trailers. Det totalt hanterade godset ökade med 13 procent till 1.656.574 ton för första halvåret.

Polen och Bornholm viktiga

Ystad hamn är idag Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, mycket tack vare daglig trafik till Polen och Bornholm. från januari till juni ökade antalet passagerare med 4 procent, jämfört med samma period förra året, till 862.759 personer.

Även det totala antalet hamnanlöp ökade i hamnen till 1.718 stycken, en ökning med 4,2 procent.

Nedåt för järnvägen

De flesta siffrorna pekar uppåt. Dock minskar antalet hanterade järnvägsvagnar med nära 10 procent.

– Vi tror fortfarande på en framtid för järnvägstrafiken. Vi har under de senaste åren investerat i en upprustning av järnvägsfärjeläget, samtidigt som vi för en god dialog med både rederier och järnvägsaktörer i Sverige och Polen. Staten måste ta sitt ansvar för utvecklingen av spåren på den svenska sidan, någonting som vi är i kontinuerlig dialog med politikerna om, säger Björn Boström.