Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | RoRo

Rekord för Finnlines som beställer nytt

Den finska ekonomin går starkt och bidrar till ännu ett rekordår för Finnlines. Nu investerar rederiet i nya fartyg.

Fjärde kvartalet 2017 gick ”extremt bra”, enligt ett pressmeddelande från Finnlines. Resultatet ökade med över 100 procent, från 7,3 miljoner euro 2016 till 14,9 miljoner euro 2017. Resultatet för helåret 2017 slutade på 82,7 miljoner euro, upp 21 procent jämfört helåret 2016 – 68,1 miljoner euro. Omsättningen ökade från 473,7 miljoner euro till 536,3 miljoner euro.

Det innebär tredje året i rad som Finnlines visar upp sina bästa siffror i rederiets 70-åriga historia.

– Den finska ekonomin började få fart i slutet av 2016 och tillväxten fortsatte att öka under 2017. Volymerna på linjerna i Finland ökade med över tolv procent under förra året, skriver Emanuele Grimaldi, president och CEO för Finnlines i samband med att rederiets räkenskaper presenteras.

Beställer nya fartyg

Som ett svar på den ökade tillväxten och efterfrågan meddelar Finnlines att man nu också skrivit ett letter of intent för leverans av tre stycken roro-fartyg med en kapacitet på 7.300 filmeter. Sjöfartstidningen söker mer information om fartygen.

Dessutom har rederiet nyligen bytt namn och flagg på fartyget Nordlink – numera Finnswan. Under 2018 kommer fartyget inleda trafiken på linjen Kapellskär-Långnäs-Nådendal. Rederiet har också köpt Nordlinks systerfartyg Europalink och kommer sätta svensk flagg på henne. Hon kommer ersätta Nordlink på linjen Malmö-Travemünde.

Förlänger äldre fartyg

Under 2017 inledde Finnlines ett investeringsprogram kallat Energy Efficiency and Emission Reduction Programme. I investeringsprogrammet ligger 70 miljoner euro. Under det här programmet kommer Finnlines förlänga fyra fartyg i Breeze-serien, byggda 2012 och 2013. Förlängningen kommer innebära en kapacitetsökning på cirka 1.000 filmeter, eller 30 procent. Två fartyg förlängdes under 2017 och de andra två kommer vara färdiga i slutet av april i år.