Fartygsbefäl klass VII-behörighet krävs för att få köra mindre fartyg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Kompetensförsörjning

Regeringen har beslutat om ny utbildningsväg

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som ska ge fler möjlighet att få behörigheten fartygsbefäl klass VII. Det framkommer i ett pressmeddelande under onsdagen.

Ändringen är efterfrågad av såväl bransch som myndigheter.

– Framtiden för svensk sjöfart påverkas av tillgången till erfaren sjöpersonal med rätt kompetens. Nu gör vi utbildningen mer flexibel för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i pressmeddelandet.

Kortare handledd fartygsförlagd utbildning

Ändringen innebär att den 36 månader långa så kallade däckstjänstgöringen får ersättas av en kortare handledd fartygsförlagd utbildning. Transportstyrelsen får enligt regeringen meddela föreskrifter om vad en sådan utbildning ska innehålla och hur lång den ska vara.

Regeringen skriver vidare i pressmeddelandet att tillgången till sjöbefäl bedöms ha avgörande betydelse för den svenska sjöfartens framtid. För att få framföra det mindre till mellanstora tonnage som vanligtvis används i Sverige och i Sveriges närområde behövs normalt behörigheten fartygsbefäl klass VII. Genom förändringen bedömer regeringen att utbildningen blir mer flexibel, vilket ger fler möjlighet att erhålla behörigheten fartygsbefäl klass VII.

Börjar gälla i april

Förslaget om förändringen presenterades av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i november förra året. Ändringen gäller från och med den 10 april 2024. Den nya utbildningen kan sedan starta när Transportstyrelsens föreskrifter är på plats.

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar onsdagens beslut.

– Vi är mycket positiva till att regeringen nu har beslutat om att genomföra den förordningsförändring som branschen länge arbetat för. Den svenska sjöfarten har ett stort behov av mer personal generellt och vi har sett rapporter som visar på att antalet nybörjare på befälsutbildningarna behöver fördubblas. Att regeringen nu får detta på plats och dessutom precis i tid för att utbildningen ska kunna starta till hösten är verkligen välkommet, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

– Beslutet är ett betydelsefullt första steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart i pressmeddelandet.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.