Fartygsbefäl klass VII-behörighet krävs för att få köra mindre fartyg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Utbildning

Regeringen föreslår ny väg till klass VII-behörighet

Regeringen föreslår att handledd praktik ska kunna ersätta dagens sätt att få ut behörighet för fartygsbefäl klass VII. Svensk Sjöfart välkomnar förslaget. 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslår ett alternativt sätt att få ut behörighet för fartygsbefäl klass VII. I förslaget förordas att behörigheten ska kunna grundas på fullgjord handledd fartygsförlagd utbildning (praktik) som alternativ till dagens modell med 36 månaders tjänstgöring ombord på fartyg.

Inga hinder internationellt

Transportstyrelsen föreslås vara den myndighet som meddelar föreskrifter om den fartygsförlagda utbildningens innehåll och längd. 

Enligt departementet finns det inget hinder i vare sig den internationella STCW-konventionen eller EU-rätten mot att införa en sådan alternativ praktikgrund. 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Svensk Sjöfart mycket positiva

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har de senaste åren förordat en liknande ändring och välkomnar därför departementets förslag.

– VI är mycket positiva till förslaget. Den svenska sjöfarten har ett stort behov av mer personal generellt och vi har sett rapporter som visar på att antalet nybörjare på befälsutbildningarna behöver fördubblas. Frågan om en mer flexibel väg till att bli fartygsbefäl klass VII är en viktig pusselbit i ett flexibelt utbildningssystem för att lösa framtidens kompetensförsörjning, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetens- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart i en kommentar. 

Säkerställer bredden

Han menar att ändringen dessutom är viktig för att säkerställa att alla som genomgår en klass VII-utbildning under sin utbildning får öva alla moment, något som dagens system inte säkerställer.

– Inom sjöfarten krävs olika typer av behörigheter för att få styra en viss typ av fartyg och just fartygsbefäl klass VII har vi sett är en mycket viktig yrkeskategori för exempelvis specialsjöfarten, alltså de lite mindre fartygen. Genom att införa ett flexibelt utbildningssystem kan man även möjliggöra att människor till exempel kan vidareutbilda sig senare i livet, säger Johan Hartler. 

Dagens system anses vara för trögt

Enligt Svensk Sjöfart är dagens utbildningssystem alltför trögt. Det finns även ytterligare aspekter som är centrala för att säkerställa att det finns tillräckligt med sjöfartskunnig personal i Sverige, menar branschorganisationen.

– Då handlar det även om att ha fler svenskflaggade fartyg så att de som studerar inom sjöfarten kan få möjlighet till den praktik som krävs. För att fler svenskflaggade fartyg ska kunna finnas behövs bättre och konkurrenskraftiga villkor för den svenska sjöfartssektorn och därmed hänger även de näringspolitiska frågorna ihop med frågan om kompetensförsörjning och rekrytering, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart i en kommentar.