Behovet av fartygsbefäl är stort inom skärgårdssjöfarten.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Utbildning

Sjöfartsaktörer hjälps åt för fler praktikplatser

Svensk Sjöfart, Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket ska samverka för att ta fram praktikplatser till sjöss.

Rekryteringsbehovet av fartygsbefäl till skärgårds- och kustsjöfart är stort. Nu har aktörer i branschen träffat en överenskommelse om att samverka för att kunna erbjuda praktikplatser för att säkra kompetensförsörjningen framgent.

Den viktiga fartygsbefäl klass VII-utbildningen kräver välstrukturerade praktikplatser för att möjliggöra kompetensutveckling och yrkeserfarenhet för blivande sjöfolk, skriver Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande. Denna behörighet har hittills krävt 36 månaders däckstjänstgöring.

Förslag om kortare praktik

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har föreslagit en förordningsförändring för att möjliggöra en mer flexibel och kortare väg med bibehållen kvalitet för utbildning till fartygsbefäl klass VII. Transportstyrelsen ska meddela föreskrifter om den fartygsförlagda utbildningens innehåll och längd. Förslaget föreslår träda i kraft den 1 mars 2024.

Svensk Sjöfart, Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket betonar vikten av att den fartygsförlagda utbildningen bör uppgå till sex månader, uppges i pressmeddelandet. Man hänvisar till att sex månader är vad som idag krävs för den befintliga behörigheten fartygsbefäl klass VII inre fart.

Ska erbjuda 30 platser per år

Trafikverket Färjerederiet och Föreningen Svensk Sjöfart har lämnat in avsiktsförklaringar om samarbete för att kunna erbjuda praktikplatser ombord. Även från Sjöfartsverkets sida ser man behovet av en ändring i förordningen för att underlätta sjöfolks väg till att nå sin behörighet.

De tre parterna uppger att de har en god dialog kring samarbetet för att tillhandahålla praktikplatser. Tillsammans med andra aktörer i branschen planerar de att erbjuda 30 året-runt-praktikplatser per år.

– Vi är fortsatt mycket positiva till förslaget. Behovet av ändringen har påtalats från branschens sida under en längre tid och det är ett betydelsefullt steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet. Det är mycket välkommet att Transportstyrelsen nu har påbörjat arbete med föreskriften, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart i pressmeddelandet.

Trafikverket erbjuder sex månader

Sjöfartsutbildningarna måste idag innehålla vissa element som beslutas av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Enligt departementet finns det inget hinder i vare sig den internationella STCW-konventionen eller i EU-rätten mot att införa en sådan alternativ praktikgrund.

– Om man fokuserar på de krav som finns i konventionen finns det möjlighet att korta ner utbildningen väsentligt och göra den mer attraktiv för dem som vill arbeta till sjöss och kanske också vill byta yrke mitt i livet. Därför är vi glada att kunna erbjuda sjömän sex månader praktik ombord för att fler ska kunna få behörighet fartygsbefäl klass VII enklare och med bibehållen kvalitet, säger Rickard Karlsson, operativ chef på Trafikverket Färjerederiet i pressmeddelandet.