Fotograf: Trelleborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Regeringen godkänner ansökningar till CEF

Regeringen har godkänt 13 transportprojekt för vidare ansökningar till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa – CEF.

– Det är mycket positivt att regeringen kan tillstyrka projektansökningar på transportområdet. En väl utbyggd infrastruktur kan möjliggöra stora förbättringar för såväl unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala och lokala samhällen, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

1 miljard euro

Tidigare i år gjorde EU-kommissionen en utlysning inom transportområdet på en miljard euro. Pengarna kommer ur fonden för ett sammanlänkat Europa, på engelska Connecting Europe Facility, CEF.

Regeringen fick in 15 förslag till ansökningar och har nu godkänt att 13 av dem får skickas vidare till EU-kommissionen. Bland de godkända projekten finns några som är relaterade till sjöfart. Dels ett projekt i Trelleborgs Hamn som ska öka hamnens miljömässiga hållbarhet, ett projekt som kallar LARS.

Ansöker om 260 miljoner kronor

Pengarna som Trelleborgs hamn hoppas bli tilldelade ska bidra till den fortsatta utbyggnaden av hamnen som ska vara klar 2023. Bland annat planeras tre nya färjelägen och en ny handelskaj. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor, och Trelleborgs hamn har ansökt om ett bidrag på 20 procent av investeringsbeloppet, motsvarande cirka 260 miljoner kronor.

Få sjöfartsrelaterade ansökningar

Förutom Trelleborgs hamn är det inga projekt som har direkt koppling till sjöfart. Däremot indirekt. Både Göteborgs hamn och Norrköpings hamn har ansökt om bidrag för att utöka kapaciteten på tågbanorna till och från hamnarna.

Här finns en fullständig lista med projekt som godkänts av regeringen: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-tillstyrker-svenska-projektansokningar-till-eus-fond-for-ett-sammanlankat-europa/